Lai gan, reģistrējot nometni VISC un saskaņojot to ar Veselības inspekciju (VI), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Pārtikas un veterināro dienestu, kā arī pašvaldību, tās rīkotājs apliecina, ka nometne ir droša, VI speciālisti mudina vecākus arī pašiem par to pārliecināties, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Kā informēja VI pārstāve Agnese Gusarova, vecākiem būtu jāiepazīstas ar nometnes apkārtni, pievēršot pastiprinātu uzmanību telpu tīrībai, kārtībai un to nodrošinājumam, jāpārliecinās, ka ir iespēja nomazgāt rokas pirms ēdienreizes un pēc tualetes apmeklējuma, kā arī jānoskaidro, vai rotaļu un sporta zonā esošās ierīces nav bojātas un ir labi nostiprinātas. Tāpat jāpārliecinās, vai nepieciešamības gadījumā nometnē tiks organizēta pirmās palīdzības sniegšana un vai bērniem redzamā vietā ir izvietota informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas iespēju.

Svarīgi arī atcerēties, ka ne ātrāk kā desmit darba dienas pirms bērna došanās uz nometni vecākiem pie ģimenes ārsta vai pediatra ir jāizņem izziņa par bērna veselības stāvokli, kurā norādīta informācija par veiktajām potēm, utainības pārbaudi, alerģijām, hroniskām saslimšanām un speciālo medikamentu lietošanu.

Pērn VI veica 96 plānveida kontroles bērnu nometnēs visā valstī, atsevišķas neatbilstības normatīvo aktu prasībām konstatējot 37 nometnēs. Lielākoties problēmas bijušas saistītas ar dalībnieku ģimenes ārstu izsniegtajām izziņām par veselību. Tāpat vairākos gadījumos nometnēs redzamā vietā nebija norādīta visa nepieciešamā tās ārstniecības personas vai ārstniecības iestādes kontaktinformācija, ar kuru ir noslēgta vienošanās par nometnes dalībnieku medicīnisko apkalpošanu.