Tie ietver Profesionālās izglītības likuma grozījumus, darba vidē balstītu mācību īpatsvara palielinājumu un IZM padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu optimizāciju, informē Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Edīte Olupe.

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete akcentē: “Mūsu uzdevums ir nodrošināt vidējās kvalifikācijas speciālistu sagatavotību un piemērotību sabiedrības un darba tirgus vajadzībām, saikni ar darba devēju. Tādēļ esam paredzējuši pasākumu kopumu profesionālās izglītības prestiža, pieejamības un pievilcības veicināšanai.”

IZM izstrādātie un pagājušās nedēļas Ministru kabineta sēdē akceptētie Profesionālās izglītības likuma grozījumi paredz pakāpenisku pāreju uz salīdzināmību starptautiskā līmenī, ciešāku darba devēju saikni ar izglītību, kā arī profesionālās izglītības satura reformu, pietuvinot to aktuālajām darba tirgus prasībām. Lai nodrošinātu profesionālās izglītības attīstības nepārtrauktību, IZM ir aicinājusi minētos grozījumus izskatīt Saeimā steidzamības kārtā.  Grozījumi izstrādāti sadarbībā ar partneriem no Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Amatniecības kameras.

Darba vidē balstītas mācības, kas kā pilotprojekts 2013./2014.mācību gadā uzsāktas sešās profesionālās izglītības iestādēs, sadarbojoties ar 29 darba devēju uzņēmumiem, ir guvušas gan starptautisku atzinību, gan veicinājušas  lielāku audzēkņu interesi. 2014./2015.mācību gadā darba vidē balstītu mācību īstenošanā plāno iesaistīties jau 22  profesionālās izglītības iestādēs, sadarbojoties ar 177 darba devējiem.

Konkurētspējīgi nodrošināt visaugstākā līmeņa izglītību un piesaistīt ES fondu līdzekļus vislabāk spēj spēcīgi izglītības centri, kuros apvienoti gan materiālie, gan intelektuālie resursi. Tādēļ IZM turpinās stiprināt un attīstīt profesionālās izglītības kompetences centrus, kas spēj nodrošināt ciešu saikni ar darba devējiem, tostarp Latvijas reģionos, kur atrodas konkrētās izglītības iestādes. Pašlaik Latvijā kopā ir 12 profesionālās izglītības iestādes, kuras ieguvušas PIKC statusu.

Likumprojekts “Grozījumi Profesionālās izglītības likumā” ir pieejams MK mājaslapā.