Apbalvojuma ietvaros tiek meklēti un tiks cildināti cilvēki, kas ir izcili jaunradē jomās, kuras dzejniekam Imantam Ziedonim bijušas svarīgas. Apbalvojuma mērķis ir iedvesmot un iedrošināt latviešus visā pasaulē - „Laiks tautai savu spēku redzēt!” .

Lai veicinātu izcilību jaunradē dažādās jomās, apbalvojums Laiks Ziedonim tiks pasniegts piecās nominācijās. Ikvienā no tām iespējams pieteikties vai pieteikt cilvēku, kuru padarītais Latvijas labā būtu skatāms Imantam Ziedonim svarīgu vērtību kontekstā - Izcilība, Degsme, Sūtība, Stāja, Veiksme un Savpatība.

Pieteikties vai pieteikt sev zināmu cilvēku līdz 3. martam var šādās nominācijās:

Apbalvojums zinātnē Taureņu uzbrukums

Nominācijā Taureņu uzbrukums apbalvojums tiks pasniegts par sasniegumiem kādā akadēmiskā nozarē, kurā Latvijā var iegūt doktora grādu.

Apbalvojums Novadpētniecībā Kedas

Nominācijā Kedas apbalvos par sasniegumiem lokālu teritoriju (novada, ciema, pagasta, pilsētas utt.) izpētē, veicinot latviskumu un iesakņotību.

Apbalvojums Tautsaimniecībā Zemi es mācos

Nominācijā Zemi es mācos apbalvojums tiks pasniegts par sasniegumiem latviskā saimniekošanā, komercdarbībā, kas balstīta Latvijas tautas resursos un tradīcijās.

Apbalvojums nominācijā Bērni un jaunieši Rabarbers

Nominācijā Rabarbers par izciliem sasniegumiem tiks cildināti bērni un jaunieši, vai arī cilvēki, kas izcili veic savu darbu, darbojoties ar bērniem un jauniešiem. 

Apbalvojums nominācijā Dzīve literatūrā Bize

Nominācijā Bize apbalvos personību par izciliem sasniegumiem radot, tulkojot, mācot, izplatot vai izdodot latviešu literatūru.

Apbalvojuma ideja tika izlolota pirms vairākiem gadiem kopā ar dzejnieku, un tās galvenā ideja ir meklēt varoņus un ļaut tautai caur tiem redzēt savu leģendāro cildenumu.

Katrā nominācijā laureāts saņems cildinājuma apliecinājumu un 3000 eiro. Apbalvojums tiks pasniegts Cildināšanas ceremonijā, 3. maijā, Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā.

Plašāku aprakstu par pieteikšanos meklējiet mājas lapā www.laiksziedonim.lv.