LJP Vasaras akadēmijā dalībniekiem būs iespēja uzzināt par aktuālāko Jaunatnes politikā Latvijā un Eiropā un tikties ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāvjiem.

Ar pieredzi jaunatnes politikas jautājumos dalīsies uzaicinātie viesi no Eiropas Jaunatnes foruma, Norvēģijas Bērnu un jauniešu padomes, Somijas Jaunatnes padomes, Eiropas Jaunatnes informācijas un atbalsta aģentūras un Austrijas Jaunatnes informācijas centra.

Par iespējamo LJP lomu strukturētā dialoga īstenošanā pastāstīs Lietuvas Jaunatnes padomes pārstāvji.

LJP Vasaras akadēmijā tiks organizētas dažādas tematiskās darbnīcas, diskusijas, kā arī ir plānota Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības padomē apvienotās darba grupas tikšanās un LJP dalīborganizāciju pārstāvju sapulce.

Pieteikšanās dalībai LJP Vasaras akadēmijā notiek, aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē.

Dalībnieku skaits ir ierobežots, tāpēc pieteikumu atlasē priekšroka tiks dota LJP dalīborganizāciju pārstāvjiem, LJP biedru kandidātorganizācijām un dalībniekiem, kas pieteikumā skaidri definēs motivāciju dalībai LJP Vasaras akadēmijā ar uzsvaru uz ilgtermiņa līdzdalību un ieguldījumu savas organizācijas attīstībā.

Pasākuma darba valoda būs latviešu un angļu valoda, bet nepieciešamības gadījumā, tiks nodrošināts tulkojums.