"Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji pēdējā laikā ir izteikuši norādes, ka darba burtnīcas ir jāuzskata par novecojušām un no tām vajadzētu atteikties. Tomēr mūsu darba pieredze liecina, ka bez tām vai līdzīgiem darba materiāliem pilnvērtīga Latvijas un pasaules vēstures mācību satura apguve ir apgrūtināta," vēstulē Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un IZM pauž Vēstures skolotāju biedrības valde.

Vēstures skolotāji norāda, ka ministrijas ieteiktie digitālie materiāli izmantošanai daba burtnīcu vietā pašreizējā versijā ir paredzēti vien demonstrēšanai klases priekšā. Turklāt šo materiālu esot ļoti maz un saturiski tie nosedzot tikai dažus no mācību priekšmeta standartā un programmā noteiktajiem daudzajiem tematiem un metodiskajām prasībām, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Savukārt darba burtnīcas, darba lapas, praktikumi un līdzīgi materiāli ir domāti skolēnu individuālajam darbam, tie aptver visas standarta prasības. Biedrība akcentē, ka, izmantojot tos, skolotājs var pārliecināties, kā mācību saturu ir uztvēris katrs skolēns. Šie materiāli ļaujot arī diferencēt darbu un izvēlēties uzdevumus atbilstoši katra skolēna spējām un vajadzībām. Vēstures skolotāji arī uzskata, ka tieši darba burtnīcas, darba lapas un praktikumi ir tie, kas palīdz skolēniem labāk sagatavoties centralizētajiem eksāmeniem, jo tie notiek rakstveidā.

Vēstulē tiek uzsvērts, ka, ņemot vērā ministrijas politiku, apzinīgākie skolotāji paši gatavo dažādus materiālus skolēnu individuālajam darbam, taču to veidošana aizņem ilgu laiku un prasa lielu papildu piepūli.

"Ja Izglītības un zinātnes ministrija neatbalsta darba burtnīcu un tām līdzīgu materiālu izmantošanu, tad skolotājiem ir jāpiešķir piemaksas par papildu darbu, kas ieguldīts šo materiālu gatavošanā. Samaksas līmenim ir jāatbilst tam, kādu atlīdzību par savu darbu vidēji saņem darba burtnīcu autori. Tā kā valsts, nepērkot darba burtnīcas, varētu ietaupīt, turklāt ņemot vērā to, ka Latvija pēc krīzes guvusi labus panākumus tautsaimniecības attīstībā, lielu slogu valsts budžetam tas neuzliktu. Par savām pūlēm skolotāji iegūs taisnīgu atlīdzību," uzskata vēstures skolotāji.

Biedrība arī mudina viņu paziņojumam pievienoties arī ģeogrāfijas, dabaszinību, latviešu valodas un literatūras, kā arī citus skolotājus, kuru priekšmetos IZM rosina atteikties no darba burtnīcu lietošanas.