Likuma grozījumi noteiks, ka Ministru kabinets (MK) izstrādā un pieņem vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo valstiskās audzināšanas noteikumus, tādējādi sekmējot izglītojamo piederības sajūtu Latvijai un tās pamatvērtībām, vēstīts likumprojekta anotācijā, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Noteikumi un to īstenošana veicinās izpratni par demokrātiju un pilsoniskās līdzdalības iespējām, attīstot atbildības sajūtu pret sabiedrību un apkārtējo vidi un stiprinot izglītojamo nacionālo pašapziņu.

MK noteikumi paredzēs valstiskās audzināšanas uzdevumu sasaisti ar audzināšanas stundām, kādi pasākumi skolām īstenojami valstiskās apziņas stiprināšanai, valsts simbolu (himnas, karoga, ģerboņa) lietošanas kārtību, kā šajās iestādēs īstenojama valstiskas nozīmes svētku un atceres dienu atzīmēšana, pedagogu uzvedības standartus; šo iestāžu sadarbību ar citām iestādēm un personām, attiecības ar nacionāla mēroga patriotiskām jaunatnes un citām organizācijām.

MK noteikumi būs jāizdod līdz 2015.gada 1.janvārim.