Šoreiz iepazīstinām ar pirmajiem provizoriskajiem rezultātiem - to, kuras klases katrā klašu grupā šobrīd ir līderes un panākušas lielāko izaugsmi, ja salīdzina to vidējo atzīmi pirmā semestra noslēgumā un patlaban.

Lūk, kā šībrīža kopainu komentē E-klases redaktore Dita Lapsa: "Straujiem soļiem tuvojas mācību gada noslēgums, tāpēc pašlaik norit viens no saspringtākajiem mācību periodiem. 4., 5. un 6. klašu skolēni pārliecinoši turpina uzlabot savas zināšanas un līdz ar to arī sekmes. Arī astotie un devītie izvirzījuši sev mērķi noslēgt mācību gadu ar labiem rezultātiem, tāpēc turpina cītīgi mācīties, soli pa solītim sasniedzot arvien augstākus novērtējumus. Diemžēl šomēnes vidusskolēni gan ir padevušies pavasara valdzinājumam un par mācībām nedaudz piemirsuši. Arī 7. klašu skolēniem vairs nav spēka sēdēt pie mācību grāmatām, tāpēc viņu vērtējums, salīdzinot ar pagājušā mēneša datiem, ir krities visvairāk. Novēlam pagaidām vēl sasparoties, bet atpūsties pavasara brīvlaikā, kas nav jau vairs tālu."

Tātad - lai jauks brīvlaiks, bet pēc tam lai pietiek apņēmības uzlabot savas sekmes, nopelnot atzīmes, kas varbūt pozitīvi pārsteigs pat jūs pašus!

Uz 6 un augstāk marta sākumā mācās

Starp 4. klasēm - 90,77% klašu

Starp 5. klasēm - 89,90% klašu

Starp 6. klasēm - 82,60% klašu

Starp 7. klasēm - 65,84% klašu

Starp 8. klasēm - 63,66% klašu

Starp 9. klasēm - 64,88% klašu

Starp 10. klasēm - 68,08% klašu

Starp 11. klasēm - 73,29% klašu

Starp 12. klasēm - 69,74% klašu

Klases, kuras sasniegušas lielāko progresu sekmju vērtējumos janvārī un februārī, salīdzinot ar pirmā semestra noslēguma vērtējumu*:

4. klases

1. Cesvaines vidusskolas 4.b klase

2. Zūru pamatskolas 4.klase

3. J.Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas 4.a klase

5. klases

1. Majoru vidusskolas 5.a klase

2. Puškina liceja 5.b klase

3. Jeru pamatskolas 5.klase

6. klases

1. Vecumnieku vidusskolas 6.a klase

2. Gulbenes Bērzu sākumskolas 6.a klase

3. Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas 6.a klase

7. klases

1. Viļakas Valsts ģimnāzijas 7.a klase

2. Cēsu 2. Pamatskolas 7.a klase

3. Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 7.b klase

8. klases

1. Vangažu vidusskolas 8.a klase

2. Vecumnieku vidusskolas 8.b klase

3. Mārupes vidusskolas 8.d klase

9. klases

1. Grobiņas novada Kapsēdes pamatskolas 9.klase

2. Virbu pamatskolas 9.klase

3. Ziemeļvalstu ģimnāzijas 9.c klase

10. klases

1. Mālpils novada vidusskolas 10.klase

2. Smiltenes ģimnāzijas 10.a klase

3. Alsungas vidusskolas 10.klase

11. klases

1. Puškina liceja 11.a klase

2. Privātās vidusskolas Patnis 11.a klase

3. Staļģenes vidusskolas 11.c klase

12. klases

1. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 12.a klase

2. Ezeres vidusskolas 12.a klase

3. Vaboles vidusskolas 12.a klase

*Salīdzināta ir visas klases vidējā atzīme visos mācību priekšmetos marta sākumā ar visas klases vidējo atzīmi visos mācību priekšmetos 1.semestra noslēgumā.

Dati: E-klase