Stipendijas ieviestas ar nolūku sekmēt Ozolnieku novada vidusskolas 10.-12.klases skolēnu motivāciju sasniegt augstus mācību rezultātus, novērtēt skolēnu piedalīšanos starpnovadu un valsts mēroga pasākumos, kā arī veicināt skolēnus aktīvi iesaistīties skolas, novada un valsts mēroga sabiedriskajās aktivitātēs, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Stipendiju var saņemt skolēni, kuru mācību sasniegumu vidējais vērtējums semestrī ir ne zemāks kā astoņas balles, turklāt vērtējums nevienā mācību priekšmetā nedrīkst būt zemāks par septiņām ballēm. Stipendijas pretendentam nedrīkst būt neattaisnotu kavējumu, skolas noteikumu pārkāpumu un administratīvi sodāmu pārkāpumu ārpus skolas. Tāpat vērā tiek ņemta arī pretendenta līdzdalība sabiedriskajā dzīvē.

10.klases skolēniem stipendiju piešķirs otrajā semestrī, balstoties uz pirmā semestra rezultātiem, savukārt 11.klases un 12.klases skolēniem - divas reizes gadā, balstoties uz iepriekšējā semestra rezultātiem. 12.klases skolēniem - pirmo reizi 2.semestrī, bet otro reizi to izmaksās jūnijā kā vienreizēju samaksu 150 eiro apmērā par pieciem mēnešiem.

Paredzēts, ka pretendentu sarakstu iesniegs divas reizes gadā - līdz pirmā semestra un otrā semestra pirmajai mācību dienai. Pretendentus izvērtē un stipendiātu sarakstu apstiprina Ozolnieku novada domes Izglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida veicināšanas komiteja. Šāda kārtība Ozolnieku novada vidusskolēniem stāsies spēkā ar šā gada 1.oktobri.