Dome otrdien akceptēja grozījumus domes saistošajos noteikumos par kārtību, kādā Rīgas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju, vēsta ziņu portāls TVNET.

Ierobežots tiks vecāku pieteikumu skaits pirmsskolas iestāžu rindā. Pašlaik nav noteikts, cik daudz pieteikumu vecāki var reģistrēt. RD plāno turpmāk noteikt, ka vienam bērnam nevarēs reģistrēt vairāk kā trīs pieteikumus. Šo nosacījumu ieviesīs pakāpeniski.

Līdz šim pašvaldības līdzfinansējumu bērna pirmsskolas izglītībai privātā izglītības iestādē varēja saņemt tikai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā licencētā privātajā izglītības iestādē, bet atbilstoši MK noteikumiem turpmāk šādu pašvaldības līdzfinansējumu būs tiesīgs saņemt arī Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēts bērns, kas pirmsskolas izglītības programmu apgūst privātā izglītības iestādē ārpus Rīgas administratīvās teritorijas.

Tāpat RD grozījumos precīzi definēs, kādos gadījumos komisija pieņem pozitīvu lēmumu pirmsskolas vecuma bērnu ārpuskārtas uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī veikti citi grozījumi.