Maija sākumā tika izvērtēti apmēram simt Rīgas teritorijā strādājoši privātie bērnudārzi. Pēc pirmreizējas pieejamās informācijas apstrādes tika konstatēts, ka vairāk nekā pusei no Izglītības kvalitātes valsts dienesta licenci saņēmušajām pirmsskolas izglītības iestādēm telpu funkcija ir neatbilstoša. Galvenokārt bērnudārzi ierīkoti telpās, kas ir paredzētas kā dzīvojamās vai biroja telpas, bet ir arī gadījumi, kur telpu lietošanas veidi ir paredzēti komerciālai darbībai vai pat rūpnieciskai ražošanai, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Būvvaldes pārstāve Ilze Žūka gan norāda - apzinoties Rīgas situāciju bērnudārzu pieejamībā, šobrīd nav ne racionāli, ne iespējami likt nekavējoties pārtraukt to darbību. Bērnudārzu pārstāvjiem ir pieprasīta informācija, un tiks noteikti konkrēti termiņi, kas nepārsniegs sešus mēnešus, dodot iespēju nodrošināt telpu atbilstību normatīvo aktu prasībām.

"Diemžēl jāatzīst, ka uzņēmēji vēl arvien vieglprātīgi izturas pret normatīvo aktu prasībām, tādējādi, iespējams, pakļaujot briesmām sabiedrības neaizsargātākos locekļus. Taču šajā gadījumā ir jārunā ne tikai par pirmsskolas izglītības iestāžu īpašnieku bezatbildību, bet par valsts iestāžu izveidoto sistēmu kopumā, kas šādas situācijas pieļauj," norāda Rīgas pilsētas būvvaldes vadītājs Inguss Vircavs.

"Situācijas uzlabojumam Izglītības ministrijai būtu nepieciešams veikt grozījumus normatīvo aktu regulējumā, pirms licences izsniegšanas nosakot obligātu prasību pirmsskolas izglītības iestāžu īpašniekiem - iesniegt apliecinošu dokumentu, ka telpu pārbūve ir saskaņota un akceptēta būvvaldē un to lietošanas veids ir atbilstošs," norāda I. Vircavs.

Būvvaldes vadītājs uzskata, ka šāda prasība nodrošinātu iespējamību atrisināt problēmas cēloņus, nevis nesamērīgu cīņu ar sekām. Būvvaldei šobrīd ir nepieciešams izvērtēt tās rīcībā esošo dokumentāciju par katras pirmskolas izglītības iestādes telpām. Konstatējot pārkāpumu, ir jāsagatavo vēstules ar paskaidrojumu pieprasījumu. Pēcāk šie paskaidrojumi jāizvērtē un jāsniedz iespēja saprātīgā termiņā pārkāpumu novērst. Paralēli šim procesam telpas ir nepieciešams apsekot arī dabā.

"Šis ir vairāku mēnešu intensīvs darbs, kura laikā pirmsskolas izglītības iestādes varēs turpināt savu darbību, bet par šo telpu drošību vecākiem neviens nevarēs sniegt apliecinājumu. Savukārt procesa gaitā būvvaldes norādījumu izpilde būs atkarīga vienīgi no uzņēmēja atbildības līmeņa un labdabības, jo normatīvo aktu regulējums neparedz tiesības būvvaldei vai Pašvaldības policijai fiziski pārtraukt patvaļīgu telpu ekspluatēšanu neatbilstoši to paredzētajai funkcijai," skaidroja I. Vircavs.