"Sarunas ar pašvaldībām par vidusskolu tīkla pilnveidi, stiprinot reģionālās nozīmes vidusskolas un ģimnāzijas ir solis pareizajā virzienā, kas nodrošinās vienlīdz kvalitatīvu izglītību laukos un pilsētās. Tas pats attiecas uz pedagogu darba samaksu - pēc pedagogu darba samaksas finansēšanas modeļa pilnveides nedrīkst pastāvēt situācijas, kad par vienu un to pašu darbu skolotāji Rīgā un novados saņem ievērojami atšķirīgas algas," uzsver izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis.

Ministrs atkārtoti norāda, ka, plānojot skolu tīklu, ir jāievēro princips jo mazāks bērns, jo tuvāk skola. Vienlaikus viņš saprotot, ka kvalitatīvai vidējās izglītības apguvei ir nepieciešams veidot stipras reģionālās vidusskolas, sadarbojoties ar pašvaldībām un novirzot to aprīkojumam Eiropas fondu līdzekļus.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ieskatā, svarīgs signāls Latvijas izglītības sistēmas pilnveides nepieciešamībai ir pētījumā konstatētais, ka skolēnu vidējie sasniegumi matemātikā, dabaszinātnēs un lasīšanā Latvijas lauku skolās joprojām atpaliek no vienaudžu sasniegumiem Rīgas un citu Latvijas pilsētu skolās. Tāpat pēdējos gados ir kļuvusi izteiktāka Latvijas piecpadsmitgadīgo skolēnu mācību sasniegumu atkarība no ģimenes materiālās labklājības, mājās pieejamiem izglītības un kultūras resursiem, vecāku izglītības un profesijas.

Pētījuma gaitā Latvijas piecpadsmitgadīgo skolēnu sasniegumi salīdzināti ar vienaudžu sniegumu 65 pasaules valstīs, vērtējot kompetences matemātikā, dabaszinātnēs un lasīšanā plašā valsts, izglītības iestādes, skolēna zināšanu un prasmju, kā arī dažādu sociālu faktoru kontekstā.