Nākamais mācību gads skolēniem sāksies 2014.gada 1.septembrī.

Mācību gads 1.–8.klases un 10.–11.klases skolēniem beigsies 2015.gada 29.maijā. Tikmēr 9.klases skolēniem mācības beigsies 2015.gada 15.maijā, bet pats mācību gads pēc valsts pārbaudījumiem - 2015.gada 12.jūnijā. Līdzīgi arī 12.klases izglītojamajiem mācības beigsies 2015.gada 15.maijā, bet  mācību gads - 2015.gada 19.jūnijā. Tiem 9. un 12. klašu skolēniem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beigsies 2015.gada 29.maijā.

Nākamajā mācību gadā skolēni rudens brīvdienās dosies no 2014.gada 27.oktobra līdz 2014.gada 31.oktobrim, bet ziemas brīvdienās no 2014.gada 22.decembra līdz 2015.gada 2.janvārim. Pavasara brīvdienas 1.-11.klašu skolēniem ilgs no 2015.gada 16.marta līdz 2015.gada 20.martam, 12.klašu skolēniem – no 2015.gada 23.marta līdz 2015.gada 27.martam. Vasaras brīvdienas 1.-8.klašu un 10.-11. klašu skolēniem būs no 2015.gada 1.jūnija līdz 2015.gada 31.augustam.

Tāpat kā līdz šim izglītības iestādes patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī, kā arī par projekta norises laiku, kas nepārsniedz piecas darba dienas mācību gadā.

Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes dibinātājs pēc konkrētās situācijas apstākļu izvērtēšanas ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.-8. klases un 10.-11. klases skolēniem.