Bezmaksas

Mārtiņš Kālis #DzSv 2015

2015. gada vasarā noritēja XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kas līdzīgi Vispārējiem Dziesmu un Deju svētkiem notiek ik pēc pieciem gadiem. Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcija tika aizsākta 1960. gadā, un kopš 2003. gada tā ir ierakstīta UNESCO Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu klasē.

Mārtiņa Kāļa foto grāmatā #DzSv 2015 portretos un reportāžas fotogrāfijās atainoti XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mēģinājumi un koncerti, īpašu uzmanību pievēršot aizkadrā notiekošajiem svētku notikumiem, kuri dalībniekiem nereti paliek spilgtākā atmiņā nekā oficiālie pasākumi. Grāmata tulkota arī angļu, vācu un krievu valodā.

          Lasīt grāmatu 


Latviešu tautas pasakas Trīs vēja mezgli

Šis latviešu tautas pasaku elektroniskais krājums ir gatavots pēc 1988. gadā izdevniecības Liesma veidotā tāda paša nosaukuma izdevuma, kas toreiz kļuva par ievērojamu un visu paaudžu lasītāju iemīļotu grāmatu. Ilgu laiku šī bija viena no latviešu grāmatu plauktos sastopamākajām grāmatām, kuru daudzi to lasa joprojām. Nu šis iespaidīgais krājums ir pieejams arī mūsdienīgajā e-grāmatas formātā.

E-grāmatā apkopotas teju 200 pasakas par visdažādākajām tēmām. Krājumu ievada Knuta Skujenieka ievadvārdi.

Šis ir pagaidu izdevums, kas pašlaik tiek ilustrēts. Ja esi skolas vecuma lasītājs, piedalies izdevuma tapšanā!

E-grāmata tapusi sadarbībā ar izglītības portālu E-klase.lv un Rīgas domes atbalstu!

Lasīt grāmatuFricis Bārda Zemes dēls

Friča Bārdas dzejas krājumā “Zemes dēls” atspoguļojas autora izglītotība un neparasti niansētais pasaules redzējums, kas izklāstīts ar visdziļāko empātiju pret jebkuru radīto tēlu. Viņš parāda erudīciju, atsaucoties uz kultūras vēsturi, piemēram grieķu un ebreju mitoloģiju, bet nepadarot tekstu par pašmērķīgu zināšanu izklāstu. Blakus intelektuālajai dzejas pusei stabili un droši turas emocionālā. Nevienā mirklī nezūd izjūta par autoru kā par neparasti redzīgu cilvēku, kurš niansēti izjūt un spēj aprakstīt dabas lielumu, dzīves daudznozīmīgumu un visu to sarežģīto, kas notiek cilvēkā dažādu emociju valgos; autors grāmatas garumā, it kā spēlējot lomu spēles, izvēlas ļoti dažādus skatpunktus, no kuriem tvert pasauli, dzīvību un nāvi.

Autors pauž mīlestību pret dabu un cilvēkiem, tos niansēti iegleznojot savā tekstā – krājums ir pilns ar krāsām: dzeltans, zils, zilzaļš, zaļsirms, violeti balts, zaļganpelēks, brūns un vēl, tāpēc viegli tekstu redzēt zibam acu priekšā.

Grāmatas noskaņas attīstās no gaišā, rotaļīgā, aizraujošā, iziet cauri sāpīgajam un asajam, līdz paliek ieslēgtas tumšās, miglainās nojautās, kur dominē zils, brūns un melns. Lasīšanas gaitā var redzēt attīstību, kā autors pilnībā iedzīvojas un pieņem par savu romantisma stilam raksturīgo izteiksmes veidu, kur daudz tumsas, nāves, meklējumu un cerību.

Lasīt grāmatu


Andrejs Pumpurs Lāčplēsis

Katrai tautai vajag savu varoni, kura vārds izskanētu no paaudzes paaudzē kā apliecinājums tautiskuma garam. Tādēļ A. Pumpurs tālajā 1888. gadā, balstoties uz latviešu tautas folkloru, teikām un nostāstiem, mitoloģiju, kā arī Indriķa hronikām par 12. un 13. gadsimtu mijas latviešu cīņām pret vācu iebrucējiem, sarakstīja tautas varoņpoēmu Lāčplēsis.

Lāčplēsis ir Andreja Pumpura varoņeposa galvenais tēls, kas balstīts uz latviešu teikas tēla. Lāčplēsis ataino tautas diženumu, bet viņa varonība simbolizē cilvēka drošsirdību aizstāvot dzimteni no iebrucējiem. Ir sastopama varoņa vārda variācija - Lāčausis. Šis vārds radies no viņa cepures lāča ausīm, kas ir viņa pārspēka slepenais avots.

Lasīt grāmatu


Valdis Staburaga bērni

Staburaga bērni ir viens no izjustākajiem bērnu dienu attēlojumiem latviešu literatūrā. Tas ir stāsts par diviem uzticamiem draugiem — Vīgantes muižas dārznieka dēlu Janci un muižas strādnieces dēlu Mārču. Zēni pavada kopā tikai vienu gadu, un, ja pirmajā — iepazīšanās dienā Marčs ar lielu neuzticību raugās uz savu jauno draugu, tad nākamajā pavasarī, Jurģos, šķiroties no Janča, Marčam ir bezgala skumji un viņš pats saka — tāda drauga kā Jancis viņam vairs nebūs. Un tiešām — dzīvais, drošais, atjautīgais, bezgala godīgais Jancis, kas nekad nepamet draugu nelaimē, kas neļauj darīt pāri vājākam, — tādu draugu un rotaļu biedru ikviens vēlētos iegūt. Lēnīgo, sākumā diezgan bailīgo un neapķērīgo Mārču draudzība ar Janci izveido drosmīgāku, atjautīgāku. Marčs, kuram reibst galva, kāpjot lejā uz Liepavotu, vēlāk metas Daugavā, lai dabūtu laivu un izglābtu Janci, kuru ledus gabals nes uz krācēm. Abu zēnu kopīgās gaitas, viņu dzīves visdažādākos notikumus rakstnieks notēlojis tik saistoši, ar vieglu humoru, ka tie neizdzēšami paliek lasītāju atmiņā.

Lasīt grāmatu


Jānis Grīziņš Vārnu ielas republika

Rīgas Grīzņkalna parka vietā, kādreizējā pilsētas nomalē, bija smilšu kāpas. Tur arī atrodas slavenā Vārnu ielas republika, par kuras eksistenci neviens neko daudz nezina. Tomēr te ir gan sava Itālija, gan Vidusjūras kūrorts, te atrodas tik daudzas bālģīmaino, sarkanādaino, papuasu, kazaku un kovboju valstis ar augsti attīstītu valstisku organizāciju... Un, kamēr tēvi strādā tuvējās fabrikās, Vārnu ielas bērni līdz pēdējam elpas vilcienam aizstāv savas republikas kopš seniem laikiem noteiktās robežas pret nelietīgo Tuliāna impērijas bandu.

Lasīt grāmatu


Rūdolfs Blaumanis Stāsti un noveles

Šajā Rūdolfa Blaumaņa darbu krājumā iekļauti astoņi darbi: sešas noveles – Andriksons, Laimes klēpī, Nāves ēnā, Purva bridējsRaudupiete un Salna pavasarī, un divi stāsti – Nezāle un Spijēnos.

Rūdolfs Blaumanis ir viens no spilgtākajiem latviešu rakstniekiem, kura vārds katram latviešu literatūras cienītājam palicis atmiņā saistībā ar vismaz vienu neaizmirstamu literāro darbu. R. Blaumanis tiek dēvēts par reālpsiholoģijas noveļu žanra aizsācēju, jo viņa noveļu centrā atrodas cilvēks un tā emocijas. Tā Nāves ēnā atklājas teju neizturama spriedze un nāves tuvums, Raudupietē – cilvēka izmisums un emociju pārbagātums, Purva bridējā - mīlestības un šaubu spēks. R. Blaumanis spējis lasītājiem atklāt vienkāršu tēlu sarežģītās dvēseles, liekot lasītājam ar aizturētu elpu sekot varoņu likteņiem.

Lasīt grāmatu


Jānis Poruks Kauja pie Knipskas

Jāņa Poruka (1871 - 1911) viens no populārākajiem stāstiem Kauja pie Knipskas vēsta par kādas skolas bērniem un viņu dzīvēm. J. Porukam raksturīga maniere savos darbos aprakstīt divus krasi pretējus tēlus, un arī stāstā Kauja pie Knipskas galvenie varoņi ir divi raksturā un izskatā dažādi zēni. Buņģu Pēteris ir palaidnīgs, lepns un nežēlīgs zēns, kurš pieradis iegūt to, ko vēlas. Cibiņš ir uzcītīgs, maiga bērna dvēsele. Tuvojas kārtējā sniega kauja pie Knipskas, kurā divu pretinieku pusēs cīnās turki (pirmziemnieki) un krievi (vecākie skolēni, kas mācās jau sarežģītākus priekšmetus). Šī kauja izrādās liktenīga abiem tēliem, pēc kuras viņu dzīves gājums izmainās neatgriezeniski. J. Poruka stāstā jaušama melanholiska noskaņa, kas lasītājā raisīs līdzjūtības un taisnīguma jūtas.

Lasīt grāmatu


Jānis Poruks Pērļu zvejnieks

Latviešu tautiskā romantisma pārstāvja Jāņa Poruka (1871 - 1911) garstāsts Pērļu zvejnieks iegājis latviešu literatūras vēsturē kā viens no spilgtākajiem mīlestības un sava iekšējā es meklējumu stāstiem. Garstāsta galvenais varonis Ansis Vairogs ir lauku puisis, kuram tiek dota iespēja braukt uz Rīgu mācīties un iepazīt līdz šim neredzētu pasauli. Tieši Rīgā laika gaitā atklājas Anša īpatnējais skatījums uz dzīvi un apkārtējiem cilvēkiem. Starp pāris iegūtajiem jaunajiem draugiem ir arī meitene Anna, kura Ansim liek iepazīt tīras mīlestības jūtas. „Īsta mīlestība ir kā miegs, kurš aizmidzina cilvēku uz nekad atmošanos. Īsta mīlestība ir atsvešināšanās, attālināšanās no pasaules un savienošanās ar dievību.” Garstāstā atklājas skaista filozofija par to, kas ir dzīves pērles, bet kas tieši tās ir, jāsaprot katram lasītājam pašam.

Lasīt grāmatu


Rūdolfs Blaumanis Velniņi

Rūdolfa Blaumaņa pasaka Velniņi ir viena no populārākajām latviešu literatūras bērnu pasakām. Kad divi mazi velniņi izmanto izdevību izbēgt no elles un dodas uz cilvēku pasauli, aizraujošu notikumu virkne tikai sākas. Mazie resgaļi izlemj izjokot kādu kārtīgu un smagi strādājošu zemnieku un viņa sievu, bet divi zagļi visus velniņu plānus apgāž kājām gaisā. Laupīšanas, pilis, princeses, burvji un velni caurvij pasaku, kas reizē stāstu padara arī sirsnīguma un mīļuma pilnu. Blaumaņa pasaka Velniņi kļuva tik labi atzīta gan starp mazajiem, gan starp lielajiem lasītājiem, ka 1999. gadā pēc tās motīviem tika uzņemta animācijas filma, kura ieguva vairākus apbalvojumus.

Lasīt grāmatuTwitter sadaļa

@eklase @AgitaMace @BerzinaAiga @mmmaruta Atvainojamies, ja radies iespaids par konkrētiem termiņiem. Iecere ir, bet aktīvs… https://t.co/Izb5Vu7MH8
@eklase @mmmaruta Labdien! E-klases aplikācija šobrīd pieejama tikai vecākiem un skolēniem. Pārliecinieties, ka izmantojiet… https://t.co/JiJRNFNuEQ
@eklase Mazākajā skolā Latvijā šogad mācās astoņi bērni, lielākajā - 1610 https://t.co/0Dc1xnLlU1 via @eklase
@eklase @LaurisMorics Labdien! Ģimenes komplekta lietotājiem sadaļā “Uzstādījumi” -> “Lietotāju dati” ir iespēja atslēgt reklāmu rādīšanu.
@eklase Kāpēc Latvijas izglītības sistēmai jāvirzās uz izcilību? https://t.co/Mi5kPJjAcp via @eklase
@eklase 4/4 vērtēšanas metode – risinājums skolotāja darba apjoma samazināšanai https://t.co/se0PTqS3YB via @eklase
@eklase Somijas izglītība nav brīnums, bet mērķtiecīga un sistemātiska darba rezultāts https://t.co/dDzWUIrN0u via @eklase
@eklase Sveicam Zinību dienā! Vēlam panākumus un enerģiju jaunajā mācību gadā! https://t.co/fM7HNhdmTj
@eklase Prezidents: Šodienas mainīgajā pasaulē skolotājiem ir jāmāk ieinteresēt un aizraut skolēnus https://t.co/Wwv6RpvoeD via @eklase
@eklase Vāc parakstus, lai saglabātu skolas gaitu sākšanu no septiņu gadu vecuma https://t.co/kNt12STpm8 via @eklase
@eklase Septembrī skolas gaitas sāks 18 744 pirmklasnieki https://t.co/1uLXnrlgJN via @eklase
@eklase Latvietim bronzas medaļa Vispasaules informātikas olimpiādē https://t.co/MTsvl8pbtF via @eklase
@eklase Lielo skolu reitinga augšgalā arī šogad valsts ģimnāzijas https://t.co/cyyrd7IGI1 via @eklase
@eklase IZM plāno atteikties no speciālajām un vakarskolām https://t.co/lJ8GLKiKcr via @eklase
@eklase IZM virza priekšlikumu par skolas gaitu sākšanu no sešu gadu vecuma https://t.co/16RhPXkOXr via @eklase