PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 18. jūlijs

Rozālija, Roze

Normatīvie akti

Vispārējās izglītības likums

Vispārējās izglītības iestādes pamatuzdevums ir vispārējās izglītības programmu īstenošana. Vispārējās izglītības iestāde var īstenot vienu vai vairākas izglītības programmas.

Anotācija

Šā likuma mērķis ir reglamentēt valsts, pašvaldību izglītības iestāžu un citu vispārējās izglītības īstenošanas procesā iesaistīto personu darbību, noteikt to tiesības un pienākumus, kā arī radīt apstākļus radošas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, izglītojamo nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei, patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

Vispārējās izglītības pakāpes un veidi:

Vispārējā izglītība tiek īstenota šādās vispārējās izglītības pakāpēs:

  • pirmsskolas izglītība;
  • pamatizglītība;
  • vidējā izglītība.

Vispārējās izglītības īpašie veidi ir šādi:

  • speciālā izglītība;
  • sociālā korekcija;
  • pedagoģiskā korekcija.

Likuma saturs:

I nodaļa Vispārīgie noteikumi

II nodaļa Vispārējās izglītības organizācija

III nodaļa Vispārējās izglītības iestāde

IV nodaļa Vispārējās izglītības saturs

V nodaļa Pirmsskolas izglītība

VI nodaļa Pamatizglītība

VII nodaļa Vispārējā vidējā izglītība

VIII nodaļa Speciālā izglītība

IX nodaļa Sociālā un pedagoģiskā korekcija

X nodaļa Vispārējās izglītības finansēšana

Avots: Likumi.lv “Vispārējās izglītības likums” 

 

Ministru kabineta noteikumi

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 16.01.2020.