Noteikumi nosaka 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku tām vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Mācību gads sākas 2019. gada 2. septembrī.

Brīvdienas

Rudens brīvdienas: no 2019. gada 21. oktobra līdz 25. oktobrim;

Ziemas brīvdienas: no 2019. gada 23. decembra līdz 2020. gada 3. janvārim;

Pavasara brīvdienas: 1.–11. klases skolēniem – no 2020. gada 16. marta līdz 20. martam; 12. klases skolēniem – no 2020. gada 23. marta līdz 27. martam;

Vasaras brīvdienas: 1.–8. klases un 10.–11. klases skolēniem – no 2020. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Mācību gada beigas

1.–8. klašu un 10.–11. klašu skolēniem mācību gads beigsies 2020. gada 29. maijā.

9. klašu skolēniem mācības beidzas 2020. gada 15. maijā, bet mācību gads beidzas 2020. gada 12. jūnijā.

12. klašu skolēniem mācības beidzas 2020. gada 15. maijā, bet mācību gads beidzas 2020. gada 19. jūnijā.

9. un 12. klašu skolēniem, kuri  atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beigsies 2020.g. 29.maijā. 

Copyright a href='httpwww.123rf.comprofile_tan4ikk'tan4ikk  123RF Stock Photoa (2).jpg

Mācību gadu veido divi semestri

Pirmais semestris ilgst no 2019. gada 2. septembra līdz 2019. gada 20. decembrim;

Otrais semestris ilgst:

  • 1.–8. klases un 10.–11. klases skolēniem - no 2020. gada 6. janvāra līdz 2020. gada 29. maijam;
  • 9. klases izglītojamiem – no 2020. gada 6. janvāra līdz 2020. gada 12. jūnijam;
  • 12. klases izglītojamiem – no 2020. gada 6. janvāra līdz 2020. gada 19. jūnijam.

 

Papildu informācija par brīvdienām:

Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.

Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes dibinātājs, izvērtējot konkrētos ārkārtējās situācijas apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem.

 

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 02.08.2019.

Avots: Ministru kabineta noteikumi Nr. 777 “Noteikumi par 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku”.