Noteikumi nosaka 2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku tām vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Mācību gads sākas 2021. gada 1. septembrī.

Brīvdienas

Rudens brīvdienas: no 2021. gada 18. oktobra līdz 22. oktobrim;

Ziemas brīvdienas: no 2021. gada 22. decembra līdz 2022. gada 4. janvārim;

Pavasara brīvdienas: 1.–11. klases skolēniem – no 2022. gada 14. marta līdz 18. martam; 12. klases skolēniem – no 2022. gada 21. marta līdz 25. martam;

Vasaras brīvdienas: 1.–8. klases un 10.–11. klases skolēniem – no 2022. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Mācību gada beigas

1.–8. klašu un 10.–11. klašu skolēniem mācību gads beigsies 2022. gada 31. maijā.

9. klašu skolēniem mācību gads beidzas 2022. gada 14. jūnijā.

12. klašu skolēniem mācību gads beidzas 2022. gada 21. jūnijā.

Mācību gadu veido divi semestri

Pirmais semestris ilgst no 2021. gada 1. septembra līdz 21. decembrim;

Otrais semestris ilgst:

  • 1.–8. klases un 10.–11. klases skolēniem - no 2022. gada 5. janvāra līdz 31. maijam;
  • 9. klases izglītojamiem – no 2022. gada 5. janvāra līdz 14. jūnijam;
  • 12. klases izglītojamiem – no 2022. gada 5. janvāra līdz 21. jūnijam.

 

Papildu informācija par brīvdienām:

Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.

Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes dibinātājs, izvērtējot konkrētos ārkārtējās situācijas apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem.

 

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 04.01.2022.

Avots: Ministru kabineta noteikumi Nr. 28 “Noteikumi par 2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku”.