Noteikumi nosaka 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku tām vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Mācību gads sākas 2019. gada 2. septembrī.

Brīvdienas

Rudens brīvdienas: no 2019. gada 21. oktobra līdz 25. oktobrim;

Ziemas brīvdienas: no 2019. gada 23. decembra līdz 2020. gada 3. janvārim;

Pavasara brīvdienas: 1.–11. klases skolēniem – no 2020. gada 16. marta līdz 20. martam; 12. klases skolēniem – no 2020. gada 23. marta līdz 27. martam;

Vasaras brīvdienas: 1.–8. klases un 10.–11. klases skolēniem – no 2020. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Mācību gada beigas

1.–8. klašu un 10.–11. klašu skolēniem mācību gads beigsies 2020. gada 29. maijā.

9. klašu skolēniem mācības beidzas 2020. gada 15. maijā, bet mācību gads beidzas 2020. gada 12. jūnijā.

12. klašu skolēniem mācības beidzas 2020. gada 15. maijā, bet mācību gads beidzas 2020. gada 19. jūnijā.

9. un 12. klašu skolēniem, kuri  atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beigsies 2020.g. 29.maijā. 

Copyright a href='httpwww.123rf.comprofile_tan4ikk'tan4ikk  123RF Stock Photoa (2).jpg

Mācību gadu veido divi semestri

Pirmais semestris ilgst no 2019. gada 2. septembra līdz 2019. gada 20. decembrim;

Otrais semestris ilgst:

  • 1.–8. klases un 10.–11. klases skolēniem - no 2020. gada 6. janvāra līdz 2020. gada 29. maijam;
  • 9. klases izglītojamiem – no 2020. gada 6. janvāra līdz 2020. gada 12. jūnijam;
  • 12. klases izglītojamiem – no 2020. gada 6. janvāra līdz 2020. gada 19. jūnijam.

 

Papildu informācija par brīvdienām:

Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.

Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes dibinātājs, izvērtējot konkrētos ārkārtējās situācijas apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem.

 

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 02.08.2019.

Avots: Ministru kabineta noteikumi Nr. 777 “Noteikumi par 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku”.

 

2020. / 2021. mācību gada brīvdienas

Mācību gads sāksies 2020. gada 1. septembrī un ilgs līdz 2021. gada 31. maijam (1.-8. klasei un 10.-11. klasei).

Arī 9. klašu skolēniem mācības sāksies 1. septembrī, bet beigsies 14. maijā, savukārt mācību gads noslēgsies 11. jūnijā.

12. klašu skolēniem mācības beigsies 2021. gada 14. maijā, bet mācību gads noslēgsies 18. jūnijā.

 

Rudens brīvdienas - no 2020. gada 19. oktobra līdz 23. oktobrim.

Ziemas brīvdienas - no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 1. janvārim.

Pavasara brīvdienas: 1.-11. klases skolēniem - no 2021. gada 15. marta līdz 19. martam; 12. klases skolēniem - no 2021. gada 22. līdz 26. martam.

Vasaras brīvdienas: 1.-8. klašu un 10.-11. klašu skolēniem - no 2021. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

 

Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts "Noteikumi par 2020./2021.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku" pieejams MK tīmekļvietnē.