Noteikumi nosaka 2018./2019. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku tām vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Mācību gads sākas 2018. gada 3. septembrī.

Brīvdienas

Rudens brīvdienas: no 2018. gada 22. oktobra līdz 26. oktobrim;

Ziemas brīvdienas: no 2018. gada 24. decembra līdz 2019. gada 4. janvārim;

Pavasara brīvdienas: 1.–11. klases skolēniem – no 2019. gada 11. marta līdz 15. martam; 12. klases skolēniem – no 2019. gada 18. marta līdz 22. martam;

Vasaras brīvdienas: 1.–8. klases un 10.–11. klases skolēniem – no 2019. gada 3. jūnija līdz 31. augustam.

Mācību gada beigas

1.–8. klašu un 10.–11. klašu skolēniem mācību gads beigsies 2019. gada 31. maijā.

9. klašu skolēniem mācības beidzas 2019. gada 17. maijā, bet mācību gads beidzas 2019. gada 14. jūnijā.

12. klašu skolēniem mācības beidzas 2019. gada 17. maijā, bet mācību gads beidzas 2019. gada 21. jūnijā.

9. un 12. klašu skolēniem, kuri slimības un citu attaisnojošu iemeslu dēļ atbrīvoti no valsts pārbaudījumiem, mācību gads beigsies 2019.g. 31.maijā. 

Copyright a href='httpwww.123rf.comprofile_tan4ikk'tan4ikk  123RF Stock Photoa (2).jpg

Mācību gadu veido divi semestri

Pirmais semestris ilgst no 2018. gada 3. septembra līdz 2018. gada 21. decembrim;

Otrais semestris ilgst:

  • 1.–8. klases un 10.–11. klases skolēniem - no 2019. gada 7. janvāra līdz 2019. gada 31. maijam;
  • 9. klases izglītojamiem – no 2019. gada 7. janvāra līdz 2019. gada 14. jūnijam;
  • 12. klases izglītojamiem – no 2019. gada 7. janvāra līdz 2019. gada 21. jūnijam.

 

Papildu informācija par brīvdienām:

Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.

Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes dibinātājs, izvērtējot konkrētos ārkārtējās situācijas apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem.

 

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 02.08.2018.

Avots: Ministru kabineta noteikumi Nr. 729 “Noteikumi par 2018./2019. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku”.