Noteikumi nosaka 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku tām vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Mācību gads sākas 2020. gada 1. septembrī.

Brīvdienas

Rudens brīvdienas: no 2020. gada 19. oktobra līdz 23. oktobrim;

Ziemas brīvdienas: no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 1. janvārim;

Pavasara brīvdienas: 1.–11. klases skolēniem – no 2021. gada 15. marta līdz 19. martam; 12. klases skolēniem – no 2021. gada 22. marta līdz 26. martam;

Vasaras brīvdienas: 1.–8. klases un 10.–11. klases skolēniem – no 2020. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Mācību gada beigas

1.–8. klašu un 10.–11. klašu skolēniem mācību gads beigsies 2021. gada 31. maijā.

9. klašu skolēniem mācības beidzas 2021. gada 14. maijā, bet mācību gads beidzas 2021. gada 11. jūnijā.

12. klašu skolēniem mācības beidzas 2021. gada 14. maijā, bet mācību gads beidzas 2021. gada 18. jūnijā.

 

 

Copyright a href='httpwww.123rf.comprofile_tan4ikk'tan4ikk  123RF Stock Photoa (2).jpg

Mācību gadu veido divi semestri

Pirmais semestris ilgst no 2020. gada 1. septembra līdz 2010. gada 21. decembrim;

Otrais semestris ilgst:

  • 1.–8. klases un 10.–11. klases skolēniem - no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. maijam;
  • 9. klases izglītojamiem – no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 11. jūnijam;
  • 12. klases izglītojamiem – no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 18. jūnijam.

 

Papildu informācija par brīvdienām:

Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.

Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes dibinātājs, izvērtējot konkrētos ārkārtējās situācijas apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem.

 

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 20.08.2020.

Avots: Ministru kabineta noteikumi Nr. 28 “Noteikumi par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku”.