Noteikumi nosaka valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Valsts pārbaudes darbi 3. klasē

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

 • latviešu valodā: mutvārdu daļa – no 6. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa – 20. februārī;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās: mutvārdu daļa – no 6. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa – 20. februārī;
 • matemātikā: rakstiski – 26. februārī. 

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – notiek 3. martā.

Valsts pārbaudes darbi 6. klasē

Diagnosticējošie darbi notiek:

 • latviešu valodā: mutvārdu daļa – no 6. janvāra līdz 18. februārim, rakstu daļa – 19. februārī;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās: mutvārdu daļa – no 6. janvāra līdz 18. februārim, rakstu daļa – 19. februārī;
 • matemātikā – 27. februārī;
 • latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās: – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 25. februārī;
 • dabaszinībās – 5. martā.

Valsts pārbaudes darbi 9. klasē

Eksāmeni notiek:

 • latviešu valodā: rakstu daļa – 20. maijā, mutvārdu daļa – 20. un 21. maijā;
 • latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās: rakstu daļa – 20. maijā, mutvārdu daļa – 20. un 21. maijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles: rakstu daļa – 27. maijā, mutvārdu daļa – 27. un 28. maijā;
 • matemātikā – 2. jūnijā;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās: rakstu daļa – 4. jūnijā, mutvārdu daļa – 4. un 5. jūnijā;
 • Latvijas vēsturē – 9. jūnijā.

Valsts pārbaudījumi 12. klasē

Obligātie centralizētie eksāmeni notiek:

Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles:

 • angļu valodā: rakstu daļa – 17. martā, mutvārdu daļa – 17., 18. un 19. martā;
 • vācu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 18. martā;
 • krievu valodā: rakstu daļa – 19. martā, mutvārdu daļa – 19. un 20. martā;
 • franču valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa − 20. martā;

latviešu valodā: – 19. maijā;

matemātikā – 22. maijā.

Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā centralizētie eksāmeni notiek:

 • Latvijas un pasaules vēsturē – 26. maijā;
 • ķīmijā - 28.maijā;
 • bioloģijā – 3. jūnijā;
 • fizikā – 5. jūnijā.

Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā eksāmeni notiek:

 • informātikā: rakstu daļa – 1. jūnijā, praktiskā daļa – 1. un 2. jūnijā;
 • ģeogrāfijā – 8. jūnijā;
 • ekonomikā – 10. jūnijā;
 • mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās – 12. jūnijā.

Ir arī eksāmeni, kuru datumi nav noteikti līdz ar MK noteikumiem, kas noteikti vispārējās vidējās izglītības standartā (izņemot mākslinieciskās pašdarbības nodarbības) un izglītības iestādes akreditētā izglītības programmā, un kuru apjoms nav mazāks par 105 mācību stundām. Šādu eksāmenu datumus nosaka pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde kopā ar izglītības iestādi, nodrošinot eksāmenu norisi laikposmā no 2020. gada 18. maija līdz 19. jūnijam.

Copyright a href='httpwww.123rf.comprofile_pressmaster'pressmaster 123RF Stock Photoa (5).jpg

Alternatīvie datumi eksāmenu kārtošanai

Skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, eksāmeni notiek:

9. klasē

 • latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās – 11. jūnijā;
 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās – 15. jūnijā;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās – 15. jūnijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles – 17. jūnijā;
 • matemātikā – 19. jūnijā;
 • Latvijas vēsturē – 26. jūnijā.

12. klasē

 • izvēlētajā svešvalodā (kombinēti) – 15. jūnijā;
 • latviešu valodā – 17. jūnijā;
 • matemātikā – 19. jūnijā;
 • Latvijas un pasaules vēsturē – 25. jūnijā;
 • bioloģijā – 29. jūnijā;
 • ķīmijā – 30. jūnijā;
 • fizikā – 1. jūlijā;
 • ģeogrāfijā - 2.jūlijā;
 • ekonomikā - 3.jūlijā;
 • informātikā – 6. jūlijā;
 • mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) – 7. jūlijā.

Izglītojamie, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem uz termiņu, kas īsāks par sešiem mēnešiem, vai izglītojamie, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ nekārto eksāmenus noteiktajā laikā, tos var kārtot nākamajā mācību gadā.

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 02.08.2019.

Avots: Ministru kabineta noteikumi Nr. 183 Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā”. 

“Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā” izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 12. punktu.