Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi

Eksāmeni notiek:

 • latviešu valodā (kombinēti, centralizēti) – rakstu daļa – 2023. gada 16. maijā, mutvārdu daļa – 16., 17., 18. un 19. maijā;
 • matemātikā (rakstiski, centralizēti) – 2023. gada 24. maijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 1. jūnijā, mutvārdu daļa – 1. un 2. jūnijā;
 • starpdisciplinārs valsts pārbaudes darbs (rakstiski) – 2023. gada 6. jūnijā.

 

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, eksāmeni notiek:

 • latviešu valodā (kombinēti, centralizēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 8. jūnijā;
 • matemātikā (rakstiski, centralizēti) –  2023. gada 13. jūnijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 15. jūnijā;
 • starpdisciplinārs valsts pārbaudes darbs (rakstiski) – 2023. gada 19. jūnijā.

 

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

Centralizētie eksāmeni notiek:

- svešvalodā:

 • angļu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 9. maijā, mutvārdu daļa – 9., 10. un 11. maijā;
 •  angļu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 9. maijā, mutvārdu daļa – 11. un 12. maijā;-
 •  franču valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 10. maijā;
 • vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2023. gada 11. maijā;
 • krievu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2023. gada 12. maijā;

- matemātikā (rakstiski) – 2023. gada 15. maijā;

- kultūrā un mākslā (rakstiski) – 2023. gada 17. maijā;

- vēsturē (rakstiski) – 2023. gada 19. maijā;

- latviešu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22., 23. un 24. maijā;

- latviešu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 22. maijā, mutvārdu daļa –  24. un 25. maijā;

- ģeogrāfijā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 25. maijā, praktiskā daļa – 26. maijā;

- bioloģijā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 29. maijā, praktiskā daļa – 30. maijā;

- programmēšanā (rakstiski) – 2023. gada 31. maijā;

- dizainā un tehnoloģijās (rakstiski) – 2023. gada 2. jūnijā;

- ķīmijā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 5. jūnijā, praktiskā daļa – 6. jūnijā;

- sociālajās zinātnēs (rakstiski) – 2023. gada 7. jūnijā;

- fizikā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 8. jūnijā, praktiskā daļa – 9. jūnijā.

 

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot centralizētos eksāmenus noteiktajā laikā, centralizētie eksāmeni notiek:

- svešvalodā:

 • angļu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 12. jūnijā;
 • vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 12. jūnijā;
 • franču valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 12. jūnijā;
 • krievu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 12. jūnijā;

ja izglītojamiem nepieciešams kārtot eksāmenu divās svešvalodās, tad otrajā svešvalodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 22. jūnijā;

- matemātikā (rakstiski) – 2023. gada 14. jūnijā;

- latviešu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 16. jūnijā;

- vēsturē (rakstiski) – 2023. gada 19. jūnijā;

- bioloģijā (kombinēti) – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2023. gada 20. jūnijā;

- kultūrā un mākslā (rakstiski) – 2023. gada 21. jūnijā;

- ķīmijā (kombinēti) – rakstu daļa  un praktiskā daļa – 2023. gada 26. jūnijā;

- sociālajās zinātnēs (rakstiski) – 2023. gada 27. jūnijā;

- fizikā (kombinēti) – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2023. gada 28. jūnijā;

- ģeogrāfijā (kombinēti) – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2023. gada 29. jūnijā;

- dizainā un tehnoloģijās (rakstiski) – 2023. gada 30. jūnijā;

- programmēšanā (rakstiski) – 2023. gada 3. jūlijā.

 

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 21.08.2022.

Avots: Ministru kabineta noteikumi Nr. 132 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā”,  izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 12. punktu.