Noteikumi nosaka valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022. mācību gadā izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 16. februārim, rakstu daļa – 17. februārī;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 16. februārim, rakstu daļa – 17. februārī;
 • matemātikā (rakstiski) – 2022. gada 23. februārī.
 • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – notiek 2022. gada 1. martā.

 

Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem

Diagnosticējošie darbi notiek:

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 15. februārim, rakstu daļa - 16. februārī;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 15. februārim, rakstu daļa - 16. februārī;
 • latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2022. gada 22. februārī;
 • matemātikā (rakstiski) – 2022. gada 24. februārī;
 • dabaszinībās (rakstiski) – 2022. gada 3. martā.

 

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi

Eksāmeni notiek:

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 24. maijā, mutvārdu daļa - 24. un 25. maijā;
 • latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, centralizēti) - rakstu daļa - 2022. gada 18. maijā, mutvārdu daļa - 18. un 19. maijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 1.jūnijā, mutvārdu daļa - 1. un 2.jūnijā;
 • matemātikā (rakstiski) - 2022. gada 27. maijā;
 • Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2022. gada 7. jūnijā;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 24.maijā, mutvārdu daļa - 24. un 25. maijā.

 

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, eksāmeni notiek:

 • latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, centralizēti) - 2022. gada 9. jūnijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – 2022. gada 17. jūnijā;
 • matemātikā (rakstiski) - 2022. gada 15. jūnijā;
 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - 2022. gada 13. jūnijā;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) - 2022. gada 13. jūnijā;
 • Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2022. gada 21. jūnijā.

 

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

Obligātie centralizētie eksāmeni notiek:

 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):
 • angļu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 15. martā, mutvārdu daļa – 15., 16. un 17. martā;
 • vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2022. gada 16. martā;
 • krievu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 17. martā, mutvārdu daļa – 17. un 18. martā;
 • franču valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2022. gada 18. martā;
 • angļu valodā (optimālais līmenis, kombinēti) - rakstu daļa - 2022.gada 10.maijā, mutvārdu daļa - 10. un 11.maijā;
 • franču valodā (optimālais līmenis, kombinēti)- rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2022.gada 12.maijā; 
 • vācu valodā (optimālais līmenis, kombinēti) - rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2022.gada 13.maijā;
 • latviešu valodā (rakstiski) - 2022. gada 17. maijā;
 • matemātikā (rakstiski) - 2022. gada 20. maijā;
 • matemātikā (vispārīgais optimālais līmenis, rakstiski) - 2022.gada 24.maijā;
 • latviešu valodā (optimālais līmenis, kombinēti) - rakstu daļa - 2022.gada 26.maijā, mutvārdu daļa - 1., 2. un 3.jūnijā.

 

Izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā:

centralizētais eksāmens notiek:

 • Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2022. gada 23. maijā;
 • ķīmijā (rakstiski) - 2022. gada 25. maijā;
 • fizikā (rakstiski) - 2022. gada 27. maijā;
 • bioloģijā (rakstiski) - 2022. gada 30.maijā;

 

Eksāmens notiek:

 • informātikā (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 2. jūnijā, praktiskā daļa - 2. un 3. jūnijā;
 • ģeogrāfijā (rakstiski) - 2022. gada 6. jūnijā;
 • ekonomikā (rakstiski) - 2022. gada 8. jūnijā;
 • mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) - 2022. gada 10. jūnijā.

Eksāmenu norises laiku mācību priekšmetos, kas noteikti vispārējās vidējās izglītības standartā (izņemot mākslinieciskās pašdarbības nodarbības) un izglītības iestādes akreditētā izglītības programmā, bet nav norādīti šo noteikumu 7. un 8. punktā un kuru apjoms nav mazāks par 105 mācību stundām, nosaka pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde kopīgi ar izglītības iestādi, nodrošinot eksāmenu norisi laikposmā no 2022. gada 16. maija līdz 21. jūnijam.

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā:

obligātie centralizētie eksāmeni notiek:

 • izglītojamā izvēlētajā svešvalodā (kombinēti) - 2022. gada 13. jūnijā;
 • izglītojamā izvēlētajā svešvalodā (optimālais līmenis, kombinēti) - 2022.gada 13.jūnijā;
 • latviešu valodā (rakstiski) - 2022. gada 15. jūnijā;
 • matemātikā (rakstiski) - 2022. gada 17. jūnijā;
 • izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā:
 • Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2022. gada 20. jūnijā;
 • mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) - 2022. gada 21. jūnijā;
 • bioloģijā (rakstiski) - 2022. gada 22. jūnijā;
 • informātikā (kombinēti) - 2022. gada 28. jūnijā;
 • ķīmijā (rakstiski) - 2022. gada 27. jūnijā;
 • ekonomikā (rakstiski) - 2022. gada 30. jūnijā;
 • fizikā (rakstiski) - 2022. gada 29. jūnijā;
 • ģeogrāfijā (rakstiski) – 2022. gada 1. jūlijā.

 

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 17.08.2021.

Avots: Ministru kabineta noteikumi Nr. 319 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022. mācību gadā”.

 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022. mācību gadā” izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 12. punktu.