Noteikumi nosaka valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2021. gada 4. janvāra līdz 17. februārim, rakstu daļa – 18. februārī;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2021. gada 4. janvāra līdz 17. februārim, rakstu daļa – 18. februārī;
 • matemātikā (rakstiski) – 2021. gada 24. februārī.
 • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – notiek 2021. gada 2. martā.

 

Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem

Diagnosticējošie darbi notiek:

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2021. gada 4. janvāra līdz 16. februārim, rakstu daļa - 17. februārī;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2021. gada 4. janvāra līdz 16. februārim, rakstu daļa - 17. februārī;
 • latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2021. gada 23. februārī;
 • matemātikā (rakstiski) – 2021. gada 25. februārī;
 • dabaszinībās (rakstiski) – 2021. gada 4. martā.

 

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi

Eksāmeni notiek:

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2021. gada 19. maijā, mutvārdu daļa - 19. un 20. maijā;
 • latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, centralizēti) - rakstu daļa - 2021. gada 19. maijā, mutvārdu daļa - 19. un 20. maijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa - 2021. gada 25. maijā, mutvārdu daļa - 25. un 26. maijā;
 • matemātikā (rakstiski) - 2021. gada 28. maijā;
 • Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2021. gada 1. jūnijā;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2021. gada 3. jūnijā, mutvārdu daļa - 3. un 4. jūnijā.

 

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, eksāmeni notiek:

 • latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, centralizēti) - 2021. gada 7. jūnijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – 2021. gada 9. jūnijā;
 • matemātikā (rakstiski) - 2021. gada 11. jūnijā;
 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - 2021. gada 15. jūnijā;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) - 2021. gada 15. jūnijā;
 • Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2021. gada 17. jūnijā.

 

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

Obligātie centralizētie eksāmeni notiek:

 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):
 • angļu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2021. gada 16. martā, mutvārdu daļa – 16., 17. un 18. martā;
 • vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2021. gada 17. martā;
 • krievu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2021. gada 18. martā, mutvārdu daļa – 18. un 19. martā;
 • franču valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2021. gada 19. martā;
 • latviešu valodā (rakstiski) - 2021. gada 18. maijā;
 • matemātikā (rakstiski) - 2021. gada 21. maijā.

 

Izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā:

centralizētais eksāmens notiek:

 • Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2021. gada 24. maijā;
 • ķīmijā (rakstiski) - 2021. gada 26. maijā;
 • fizikā (rakstiski) - 2021. gada 28. maijā;
 • bioloģijā (rakstiski) - 2021. gada 1. jūnijā;

 

Eksāmens notiek:

 • informātikā (kombinēti) - rakstu daļa - 2021. gada 3. jūnijā, praktiskā daļa - 3. un 4. jūnijā;
 • ģeogrāfijā (rakstiski) - 2021. gada 7. jūnijā;
 • ekonomikā (rakstiski) - 2021. gada 9. jūnijā;
 • mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) - 2021. gada 11. jūnijā.

Eksāmenu norises laiku mācību priekšmetos, kas noteikti vispārējās vidējās izglītības standartā (izņemot mākslinieciskās pašdarbības nodarbības) un izglītības iestādes akreditētā izglītības programmā, bet nav norādīti šo noteikumu 7. un 8. punktā un kuru apjoms nav mazāks par 105 mācību stundām, nosaka pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde kopīgi ar izglītības iestādi, nodrošinot eksāmenu norisi laikposmā no 2021. gada 17. maija līdz 18. jūnijam.

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā:

obligātie centralizētie eksāmeni notiek:

 • izglītojamā izvēlētajā svešvalodā (kombinēti) - 2021. gada 14. jūnijā;
 • latviešu valodā (rakstiski) - 2021. gada 16. jūnijā;
 • matemātikā (rakstiski) - 2021. gada 18. jūnijā;
 • izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā:
 • Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2021. gada 21. jūnijā;
 • mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) - 2021. gada 22. jūnijā;
 • bioloģijā (rakstiski) - 2021. gada 28. jūnijā;
 • informātikā (kombinēti) - 2021. gada 29. jūnijā;
 • ķīmijā (rakstiski) - 2021. gada 30. jūnijā;
 • ekonomikā (rakstiski) - 2021. gada 1. jūlijā;
 • fizikā (rakstiski) - 2021. gada 2. jūlijā;
 • ģeogrāfijā (rakstiski) – 2021. gada 5. jūlijā.

 

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 24.08.2020.

Avots: Ministru kabineta noteikumi Nr. 319 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā”.

 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā” izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 12. punktu.