Lietotājvārds
Parole

Citi jautājumi

Kas ir E-klase?

E-klase ir visplašāk lietotā tiešsaistes skolvadības sistēma Latvijā, kuru izmanto vairāk kā 90% Latvijas izglītības iestāžu. Tā ir balstīta uz brīvprātības, atvērtas sadarbības un pašfinansēšanās principiem. Sistēma izveidota, lai nodrošinātu efektīvu informācijas apmaiņu starp visām iesaistītajām pusēm, tādējādi veicinot kvalitatīvu izglītības procesu. Galvenie mērķi:

  • atvieglot darbu skolotājiem, gatavojot dažādas atskaites;
  • informēt vecākus par skolēna mācību gaitām un brīvi komunicēt ar skolotājiem;
  • piedāvāt skolēniem ērtāk un ātrāk uzzināt vērtējumus, uzdotos mājasdarbus, kā arī citas ar skolu saistītas aktivitātes.

Kāpēc skolotājam ir nepieciešama E-klase?

Skolotāja priekšrocības E-klasē:

  • darbs skolvadības sistēmā palīdz ietaupīt laiku un līdzekļus;
  • informācija jāievada tikai vienu reizi, atskaites un pārskatus sistēma sagatavo automātiski;
  • datu ievadīšanu un labošanu var veikt ātri un vienkārši;
  • ērti informēt skolēnus un viņu vecākus par visām aktualitātēm klasē vai skolā;
  • ērti un ātri veidot dažādas atskaites un analizēt datus;
  • ērta pārbaudes darbu ievade un to analīze;
  • E-klases pastā var ērti sazināties ar skolēniem, vecākiem un kolēģiem.

Ko darīt, ja nepieciešams padoms?

Ja jautājums ir par E-klases darbību, jāpieslēdzas E-klasei un jāspiež uz saites Jautājumi tehniskā atbalsta dienestam, kas atrodas jebkuras sadaļas apakšā.

Ja nav iespējams pieslēgties E-klasei, jāizmanto saziņas forma. Lai mēs varētu palīdzēt, jānorāda savs vārds, uzvārds, e-pasta adrese un pēc iespējas precīzāk jāapraksta problēma.

Steidzamos gadījumos zvaniet pa tālruni  67072172 darba dienās no plkst. 9:00 līdz 18:00.