Lietotājvārds
Parole

“IT atbalsta sistēmas prototips atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnu snieguma uzlabošanai tekstpratības un rēķinpratības apguvei”

ERAF

Vienošanās Nr. 1.1.1.1/19/A/076
Īstenotājs: Latvijas Universitāte, struktūrvienība - Starpnozaru izglītības inovāciju centrs
Sadarbības partneris: SIA “Izglītības sistēmas”

Finansējums:
Kopējās izmaksas: 645 893,75 EUR
Publiskais finansējums: 613 599,05 EUR

Mērķis un uzdevumi:
Projekta mērķis ir ieviest uz pierādījumiem un uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanu izglītības nozarē. Tas ļaus salīdzināt dažādas mācību un mācīšanās prakses, ļaujot skolotājiem un skolu vadītajiem pieņemt uz pierādījumiem balstītus lēmumus, lai uzlabotu izglītības kvalitāti. Skolas sasniegumu salīdzinājums, ieviešot ari skolēnu individuālās izaugsmes dinamiku, ļaus pašvaldībām ka skolu dibinātājam un finansētājam pieņemt uz datiem balstītus lēmumus par budžeta veidošanu, skolotāju stimulēšanu un skolu tīkla optimizāciju.

Galvenās darbības:
1) veikt zinātniskās literatūras pārskatu par pašreizējām labākajām praksēm par to, kā skolas līmenī tiek nodrošināta atgriezeniskā saite skolēniem, un, izmantojot dizainā balstītu pētniecības pieeju, izstrādāt IT balstītas atbalsta sistēmas prototipa konceptuālo modeli;
2) izstrādāt IT balstītas atbalsta sistēmas prototipa dokumentāciju;
3) izveidot prototipu;
4) validēt prototipu skolu praksē;
5) izplatīt projekta rezultātus vietējai un starptautiskajai izglītības pētījumu kopienai, kā arī vietējiem izglītības praktiķiem. 

Plānotie rezultāti:
- Pētniecībā un uz IT balstītas atbalsta sistēmas prototips automatizētai datu analīzei, pārvaldībai un komunikāciju pakalpojumam;
- Prototipa formāls apraksts un infrastruktūra, ieskaitot statistiskās apstrādes un datu organizācijas modeļu aprakstus un algoritmu specifikācijas;
- Uz IT balstītas atbalsta sistēmas prototipa validācija pamatskolu praksē;
- Ieteikumi turpmākai prototipa uzlabošanai. 

Īstenošanas laiks:
2020.gada 1.septembris – 2023.gada 31.augusts

Kontaktinformācija:
Dace Namsone, projekta zinātniskā vadītāja, dace.namsone@lu.lv
Laine Blūma, projekta administratīvā vadītāja, laine.bluma@lu.lv