Dalība konferencē bija bez maksas. Noslēgumā dalībnieki saņēma sertifikātus par metodisko darbu lekcijās.
Konferences ietvaros notika četras lekcijas, no kurām katram dalībniekam bija iespēja apmeklēt divas (vienu pirms pusdienu pauzes, otru – pēc), iepriekš uz tām piesakoties.

Konferences programma:

Laiks: 2014.gada 15.aprīlī (otrdienā) no plkst.09:00 – 15:00 
Vieta: Rīgas Kongresu nams, Kr. Valdemāra ielā 5

09:00-10:00 Reģistrācija 

10:00-10:30 Konferences atklāšana

10:45-11:45 Rīta lekcija

11:45-12:30 Pusdienu pauze

12:30-13:30 Dienas lekcija

13:45-15:00 Konferences noslēgums

Lekciju tēmas: 

1. lekcija: Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam: ieceres un sasniedzamais 

Lekciju vadīja Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktores vietniece vispārējās izglītības jomā Ineta Īvāne. Uz lekciju bija īpaši aicināti skolu direktori, direktoru vietnieki un izglītības pārvalžu vadītāji.

2. lekcija: Izglītības satura īstenošana un procesu efektivitāte skolās 

Lekciju vadīja organizācijas „Ilgtspējīgas Attīstības aģentūra” valdes priekšsēdētājs Jaroslavs Romanovičs. Uz lekciju bija īpaši aicināti direktori, direktoru vietnieki, mācību daļas vadītāji, izglītības pārvalžu vadītāji.

3. lekcija: E-klases drošība, lietotāju tiesības, likumdošanas aspekti un jaunumi

Lekciju vadīja E-klases izstrādes daļas vadītājs Jānis Kaģis. Uz lekciju bija īpaši aicināti skolu virslietotāji, direktori un direktoru vietnieki.

4. lekcija: Darba efektivitāte, lietojot E-klasi

Lekciju vadīja E-klases projekta vadītājs Persijs Ģederts. Uz lekciju bija īpaši aicināti skolotāji un skolu virslietotāji.