Vērienīgākais pasākums izglītības nozarē tika rīkots jau sesto gadu. Dalība konferencē bija bez maksas, un noslēgumā dalībnieki saņēma sertifikātus par metodisko darbu lekcijās.

Konferences laikā notika lekcijas par izglītības jomā aktuāliem jautājumiem. Dalībai konferencē varēja pieteikties direktori, direktoru vietnieki, mācību daļu vadītāji, skolotāji, izglītības pārvalžu vadītāji un interešu izglītības pārstāvji no visas Latvijas.

  • "Kāpēc ir vērts būt skolā" jeb "viss par prieku"
  • Lekciju vadīja: Mūžizglītības un kultūras institūta "Vitae" vadītājs Rolands Ozols.

Izmantojot savu personīgo 20 gadu pieredzi, strādājot skolā un izglītības sistēmā, kopā ar auditoriju tika meklēta atbilde uz jautājumu, kāpēc šodien ir vērts strādāt skolā? Kas nosaka to, kādēļ mēs katrs jūtamies labi vai ne tik labi un kā to var mainīt? Kopā ar auditoriju lektors nonāca pie īsas atbildes uz uzdoto jautājumu. Liela nozīme šajā visā ir vārdam “prieks”, tieši tādēļ nosaukumam ir otrā daļa, kura saka "...jeb viss par prieku". Lekcijas laikā klātesošajiem tika dota iespēja aizdomāties, smieties, priecāties un rast atbildes uz dažiem mums visiem būtiskiem jautājumiem. Lekcijas laikā visi kopā centās rast spēku un izturību darīt tālāk ne tik vieglo, bet aizraujošo ikdienas darbu.

  • Apzinātība skolā
  • Lekciju vadīja: psihoterapetis un apzinātības pasniedzējs Ansis Jurģis Stabingis.

Lielākā problēma klasē, kuru min skolotāji, ir uzmanība. Skolēni nespēj noturēt uzmanību, novērš to uz dažādām blakus lietām, savukārt skolotājiem trūkst rīku un metožu, kā izcīnīt skolēnu uzmanību. Rezultātā cieš skolēnu sekmju kvalitāte un skolotāji dzīvo stresā un ar laiku izdeg. Iemesli uzmanības problēmām ir vairāki, taču risinājumi bieži ir neefektīvi. 

Apzinātība ir pieeja, kas mūsdienās iegūst aizvien plašāku pielietojumu visdažādākajās dzīves jomās — tostarp arī skolās, gan uzmanības uzlabošanai, gan savai izdegšanas profilaksei. Un tās rezultāti ir pārsteidzoši.

  • Digitālā mediju pratību mācību procesā
  • Lekciju vadīja: VISC Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja Ineta Upeniece, tehnoloģiju eksperte un “Iespējamās misijas” absolvente Sandra Bukovska, pedagoģe un “Iespējamās misijas" absolvente Ilze Mazpane, pedagoģe un “Iespējamās misijas absolvente” Linda Dambe.

Tehnoloģijas ir rīki, kas atbalsta mūsu ikdienas gaitas un paplašina mācīšanās un darba iespējas. Izglītībā lielākie izaicinājumi ir gan tas, kā jēgpilni apgūt pašas tehnoloģijas, gan arī  tas, kā tās izmantot mācību satura veiksmīgākai apguvei, turklāt pielāgojoties tehnoloģiju nerimstošajai attīstībai. Darbnīcā tika runāts par to, kādā veidā skolas var attīstīt digitālo un mediju pratību, lai skolēni spētu lietpratīgi un atbildīgi izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas gan kā informācijas patērētāji, gan jaunu zināšanu un risinājumu radītāji. Darbnīca bija piemērota gan skolu vadības pārstāvjiem, kuru atbildība ir pārraudzīt visu mācību procesu, gan pedagogiem.

  • Kā izmantot aptaujas un E-klases platformu lēmumu pieņemšanā? 
  • Lekciju vadīja: Baltijā vadošā, neatkarīgā vadības konsultāciju uzņēmuma "Civitta" partneris Gatis Bolinskis un E-klases mārketinga vadītājs Armands Slokenbergs.

Pamatota, operatīva un argumentēta lēmumu pieņemšana skolas ikdienas darbā kļūst arvien aktuālāka prasme. Noskaidrot dažādu mērķa grupu domas, viedokļus un vēlmes, veicot aptaujas, ir svarīgs kvalitatīva darba elements. Kādu ekskursijas budžetu izvēlēties? Kā novērtēt skolotāja darba kvalitāti? Kā salīdzināt dažādu skolu sasniegtos rezultātus? Kā uzzināt vecāku viedokli par skolotāja darbu? Kā novērtēt skolēna un klases progresu mācībās? Tie ir ikdienas jautājumi, ar kuriem sastopas skolotāji, skolu un pašvaldību vadība, skolēni un arī viņu vecāki.

Arī E-klase savā ikdienas darbā risina dažādus jautājumus, mums palīdz vadības konsultāciju uzņēmuma "Civitta" speciālisti. Viņi pastāstīja par dažādu pētījumu metožu ērtu un efektīvu izmantošanu ikdienas darbā, kā arī svarīgu - taktisku un stratēģisku - lēmumu pieņemšanu. Tika izmantoti praktiski piemēri, balstoties uz E-klases skolvadības sistēmas iespējām un veiktajām aptaujām.

Konferences dalībniekiem bija iespēja apmeklēt lekciju, kuras tēma bija saistīta ar jaunākajām iespējām izglītības tehnoloģiju jomā. Tās laikā bija iespējams uzzināt, kā ar tehnoloģiju palīdzību noturēt skolēnu uzmanību mācību procesa laikā. Lekciju vadīja “Uzdevumi.lv” Edgars Škutāns, “Certes.lv” Lauris Stafeckis, “Lielvārds” Andris Gribusts, “Zvaigzne” Sintija Buhanovska, “Tilde” Iveta Zeltiņa, "Baltijas biroju tehnoloģijas" Agris Porejs.

Šogad konferences dalībnieki pēc lekcijām bez maksas varēja baudīt īpaši sagatavotu Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra čellu grupas “ČELLU DREAM TEAM” koncertu “Iespējamā misija", savukārt nākamajā dienā bija iespēja doties ekskursijā pa Cēsu pilsētu. 

Konferences E-KLASE 2016 noslēguma ceremonija un lielā loterija.

Konferenci atbalstīja: “Certes”, “StarIT”, “Tilde”, “Zvaigzne”, “Uzdevumi.lv”, “Lielvārds”, “Baltijas biroju tehnoloģijas”, “Avon”, “Datorika.lv”, savukārt pasākuma noslēgumā vērtīgas balvas skolotājiem pasniedza: “Gandrs”, “Avon”, “Tallink”, “Mosaic”, “Autobrava”, “Rosme”, “Latvijas Nacionālās Opera un Balets”, “Restorānu servisa skola”, “Maxima”, “Sezona.lv”, Izdevniecība “Rīgas Viļņi”, “Certes”, “M79”, “Piena Muiža”, “The Sound Poets”.