Kā liecina Valsts izglītības satura centra mājaslapā publicētais eksāmenu grafiks, šonedēļ vidusskolēni aizvadījuši visu svešvalodu centralizētos eksāmenus.

Eksāmenu sesiju 12.klases skolēni turpinās maijā.

Centralizētais eksāmens svešvalodā ir viens no obligātajiem eksāmeniem, noslēdzot vispārējās izglītības posmu. Skolēni var izvēlēties kārtot eksāmenu kādā no četrām svešvalodām - angļu, vācu, krievu vai franču.