Lietotājvārds
Parole
Šajā sadaļā atradīsiet svarīgāko datumu apkopojumu aktuālajā 2018./2019. mācību gadā – mācību gada beigu datumus, brīvdienas, olimpiādes, valsts pārbaudes darbus, olimpiādes, kā arī svētku dienas.

Svētku dienas 2018./2019.mācību gadā

Informācija par valsts oficiālajām svētku, atceres un atzīmējamām dienām, kā arī par darbadienu pārcelšanu 2018. un 2019. gadā.
Lasīt vairāk

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

Informācija par mācību priekšmetu olimpiāžu norisi 2018./2019. mācību gadā saskaņā ar Valsts izglītības satura centra (VISC) 2018.gada 15.augusta rīkojumu Nr. 25.1.-04/33. Ar grozījumiem (VISC 2018. gada 23. augusta rīkojums Nr. 25.1.-04/36)
Lasīt vairāk

Valsts pārbaudes darbu norise

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2018./2019. mācību gadā izdoti atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartiem.
Lasīt vairāk

Brīvlaiku, semestru un mācību gada sākuma un beigu datumi

Aktuālā informācija par 2018./2019. mācību gada oficiālo brīvdienu datumiem, semestru sākuma un beigu datumiem, kā arī mācību gada beigu datumiem visām klašu grupām.
Lasīt vairāk