21. aprīlī PIKC “Smiltenes tehnikums” notiks Informācijas diena. Laipni aicināti visi, kuri vēlas iegūt vidējo izglītību un darba tirgū pieprasītu, labi atalgotu profesiju!
 • No plkst. 9:30 reģistrācija,
 • Plkst. 10:00 tikšanās skolas zālē Kalnamuižā 10, pašdarbības kolektīvu koncerts,
 • no plkst. 10:40 ekskursija profesionālās izglītības pasaulē, meistarklases,
 • pasākuma laikā pieejamas karjeras konsultācijas.

 

Smiltenes tehnikuma moto aicina: "Kāp, lai augtu!" Ir jākāpj, lai pa 120 pakāpieniem no pilsētas nokļūtu Kalnamuižā, kur atrodas skola. Mazas kāpnītes ved arī uz tehnikuma absolventu taku, jo simboliski ar kāpšanu kalnā var salīdzināt cilvēka izaugsmes ceļu, kuram vajadzētu būt tikpat garam kā viņa mūžs. Taču viss sākas ar kādu konkrētu mērķi. Tevi interesē profesijas, kuras var apgūt Smiltenes tehnikumā? Vēlies iepazīties ar skolas mācību vidi -  mazo dzīvnieku veterināro klīniku, mācību restorānu, Latvijā vienīgo traktortehnikas simulatoru klasi, būvniecības manēžu un nesen renovētajām dienesta viesnīcām? Gaidām ciemos! Pirms ekskursijas profesionālajā izglītībā vēlams iepriekš pieteikties, tālr.: 28473293.

2022./2023.mācību gadā Smiltenes tehnikumā

Jaunieši ar pamatizglītību, mācoties četrus gadus, var apgūt profesijas:

 • veterinārārsta asistents,
 • lopkopības tehniķis ar specializācijām: zirgkopība, aitkopība,
 • pavārs,
 • konditors,
 • viesmīlības pakalpojumu speciālists,
 • transportbūvju būvtehniķis ar specializāciju ceļu būvtehniķis,
 • hidrobūvju būvtehniķis ar specializācijām: meliorācijas sistēmu būvtehniķis, hidrotehnisko būvju  būvtehniķis,
 • būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis.

 

Jaunieši ar vidējo izglītību, mācoties pusotru gadu, var apgūt profesijas: 

 • būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis,
 • lopkopības tehniķis ar specializācijām: aitkopība, zirgkopība.

 

Tehnikuma Alsviķu struktūrvienībā

audzēkņi speciālām vajadzībām un ar pamatskolas izglītību trīs gadu laikā var apgūt profesijas:

* apdares darbu strādnieks,

* kokapstrādes iekārtu operators,

* pavāra palīgs,

* šuvējs.

Audzēkņiem ar pamatizglītību divu gadu laikā piedāvājam apgūt profesiju:

* koksnes materiālu apstrādātājs.

Kontakti: Kalnamuiža 10, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV - 4729, tālr. 26160229, 29484775.

Tehnikuma teritoriālā struktūrvienība "Alsviķi", Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV - 4333, tālr. 26158008.

Dokumentu pieņemšana: pa pastu, e - pastu, elektroniski parakstītus vai klātienē (iepriekš sazinoties).

E-pasts: [email protected], [email protected], [email protected]

Izvērstāka informācija – www.smiltenestehnikums.lv

Reklāmraksts