PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 27. februāris

Andra, Līva, Līvija

9368.jpeg
Foto: goodluz / 123RF Stock Photoa
Specifiskas datorikas prasmes gan mācībās, gan darba tirgū kļūst arvien nepieciešamākas un nozīmīgākas, neatkarīgi no nozares un profesijas. 

Eiropā un pasaulē izglītības sistēma pārorientējas ne tikai uz informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošanu un lietotāju sagatavošanu, bet arī uz sistēmiskas datorikas apguvi, lai veidotu jaunos IKT radītājus. Tāpēc pasaules lielākā datorikas jomas izglītības un zinātniskā biedrība (ACM Europe), kas sekmē datoriku kā zinātnes un profesijas attīstību, ir izstrādājusi ieteikumus algoritmiskās domāšanas attīstīšanai un programmēšanas apguvei skolās visā Eiropā, nosakot, ka obligāti visiem skolēniem ir jāapgūst IKT lietošana un drošība, jāattīsta algoritmiskā domāšana un programmēšanas prasmes.

Izprotot datorikas nozares nozīmīgumu arī 157 Latvijas skolās, Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar vienu no vadošajiem IT uzņēmumiem Accenture Latvia septembrī uzsāka pilotprojektu digitālās kompetences apguvei, galvenokārt, aptverot piecus tēmu lokus – datorpratība, informācijpratība un mediju pratība; darba ētika un drošība strādājot ar datoru un internetu; loģiskās un algoritmiskās domāšanas attīstīšana; programmēšana; datu strukturēšana un analizēšana, lai spētu identificēt un risināt problēmas.

1. Laika taupīšana ar datorprasmēm

Laiks ir nākotnes un arī mūsdienu galvenā mērvienība. IKT mērķis ir cilvēka laika taupīšana, veicot uzdevumus cilvēka vietā. Lai spētu ātri un kvalitatīvi darboties ar programmvadāmajām ierīcēm un internetu, nepieciešams apgūt datorpratību. Iemaņām ir jābūt pēc iespējas efektīvākām, lai uzdevuma izpilde prasa pēc iespējas mazāku laika posmu. Piemēram, teksta ievadei jāizmanto visi 10 pirksti, nevis tikai abi rādītājpirksti vai jāprot iegūt vienādojuma rezultāts izklājtabulā, nevis jārēķina pašam. „Datorzināšanas nepieciešamas ne tikai tehniskā darba veicējiem, bet arī radošo profesiju pārstāvjiem, jo, attīstoties tehnoloģijām, ar datorprogrammu palīdzību iespējams „spēlēties ar realitāti” un radīt patērētāja un klienta gaumei atbilstošus inovatīvus un unikālus risinājumus, kas mūsdienu konkurences apstākļos var būt izšķiroši uzņēmuma pastāvēšanai un konkurētspējai tirgū. Un šādos mainīgos apstākļos ieguvēji darba tirgū būs darbinieki ar datorlietotāja prasmēm profesionālā līmenī,” stāsta IT uzņēmuma Accenture Latvia vadītājs Maksims Jegorovs.

2. Spēja ātri, prasmīgi orientēties interneta dzīlēs, uztvert mediju vēstījumu un kritiski izvērtēt iegūto informāciju

Internets visu pasauli apbūris ar savām informācijas dzīlēm, tajās var atrast atbildes gandrīz uz jebkuru jautājumu. Tomēr ne visas ziņas ir balstītas uz patiesiem faktiem, kvalitatīviem datiem un uzticamiem avotiem, tādēļ arvien pieaug nepieciešamība pēc spējas orientēties informācijas pārbagātībā un kritiski izvērtēt tās saturu. Mediji nepārtraukti sniedz dažādus vēstījumus, kas cenšas ietekmēt mūsu viedokli un rīcību. Pašreizējā pieredze liecina, ka nākotnē būs arvien vairāk vēstījumu un kanālu, pa kuriem tos nodot. Informācijas pratība ir prasmes ātri un kvalitatīvi atrast nepieciešamo informāciju konkrētās problēmas risināšanai, īpaši bērnus ir svarīgi tam sagatavot, attīstot kritisku un patstāvīgu domāšanu, meklējot informācijā faktus un pierādījumus.

3. Programmēšanas prasmes nepieciešamība ikdienā

Mūsu apkārtējā vide kļūst arvien datorizētāka. Jebkura ikdienas ierīce ir ieprogrammēta konkrētu funkciju veikšanai, sākot ar kafijas automātu, veļasmašīnu, televizoru vai runājošo rotaļlietu un beidzot ar viedtālruni un planšetdatoru. Proporcionāli šo lietu paliek arvien vairāk, tādēļ programmēšanas pamatiemaņas ir jāattīsta jau skolas solā, lai ne tikai radītu interesi apgūt programmētāja profesiju, bet arī spētu iekļauties mūsdienu vidē. Programmētāji rada jaunus rīkus, programmas un sistēmas, kas atvieglo mūsu ikdienas gaitas visdažādākajās jomās, piemēram, trenažierus, datorspēles, palīgus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, informācijas sistēmas (reģistrus). Jāatzīmē, ka pastāv arī profesijas, kurās programmēšanas prasmes noder ikdienas pienākumu veikšanai, piemēram, strādājot ar izšūšanas mašīnu, ir jāiestata noteikts algoritms, lai veidotu izšūšanas rakstu, tāpat arī kokapstrādē programmēšanas prasmes nepieciešamas darba galdu vadīšanai.

4. Loģiskās un algoritmiskās domāšanas attīstīšana

Ikdienas problēmas kļūst arvien kompleksākas un abstraktākas, bet to atrisinājums bieži vien prasa gan cilvēka, gan datora zināšanu resursus. Informācijas laikmetā ir svarīga prasme lielo datu daudzumu atspoguļot pēc iespējas uzskatāmāk, saprotamāk un vizuālāk, izmantojot grafikus, modeļus un simulācijas. Daudz un dažādas programmas spēj to izdarīt cilvēka vietā, tomēr cilvēkam nepieciešams informāciju sakārtot datoram saprotamā veidā, kas ir secīgās, pa soļiem sadalītās darbībās. Lielākoties programmas darbojas pēc vienas un tās pašas loģikas. Izprotot algoritmu darbību, programmas sniegtās opcijas tiek pielietotas daudz efektīvāk. No 21 Eiropas valsts, kas mācību programmās iekļauj datoriku, lielu uzsvaru uz loģiskās domāšanas attīstīšanu liek 18 no tām, tāpat arī Latvijā aprobētajā datorikas programmā skolēni mācās lietu secīgumu, attīstot loģisko un algoritmisko domāšanu.

5. Darba ētika un drošība, strādājot ar datoru un internetu

Arvien palielinās laika posms, kuru mēs dienā pavadām saskarē ar datoru, viedtālruni un internetu. Vienlaikus aktualizējas svarīgais jautājums par personas datu drošību, jo krāpnieki vienmēr atrod tiem pielietojumu savā labā. Neviens negrib palikt muļķa lomā, tādēļ pašlaik prasmes aizsargāt savus datus atkarīgas no katra paša zināšanām. Skolēni šogad drošības un privātuma jautājumus sākuši apgūt arī skolā, datorikas pilot programmā, kurai Accenture Latvia nodrošina kursa metodisko materiālu izstrādi, izvietošanu un uzturēšanu izglītības portālā startit.lv. “Visā Latvijā jau 2 gadus veiksmīgi darbojas mūsu programmēšanas fakultatīvās apmācības projekts Start(IT), un esam priecīgi, ka varam atbalstīt arī datorikas pilotprojektu, kas ir loģisks turpinājums Start(IT), un kļūs par pamatu izglītības sistēmas modernizācijai un pārorientācijai uz pieprasītu speciālistu sagatavošanu,” piebilst Accenture Latvia vadītājs Maksims Jegorovs.