Šonedēļ 9. un 12.klašu skolēniem beidzas mācības, nākamnedēļ šo klašu skolēniem sāksies valsts pārbaudījumu sesija.

Mācību gads pēc eksāmenu nokārtošanas 9.klasēm beigsies 9.jūnijā, savukārt 12.klašu skolēniem - 16.jūnijā.

9. un 12.klašu skolēniem, kuri ir atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beigsies 31.maijā.

Mācību gads 1.-8., kā arī 10.-11.klasēm noslēgsies 31.maijā. informē aģentūra LETA. 

Valsts pārbaudes darbi 9. klasē

Eksāmeni notiek:

 • latviešu valodā: rakstu daļa – 17. maijā, mutvārdu daļa – 17. un 18. maijā;
 • latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās: rakstu daļa – 17. maijā, mutvārdu daļa – 17. un 18. maijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles: rakstu daļa – 24. maijā, mutvārdu daļa – 24. un 25. maijā;
 • matemātikā – 30. maijā;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās: rakstu daļa – 1. jūnijā, mutvārdu daļa – 1. un 2. jūnijā;
 • Latvijas vēsturē – 6. jūnijā.

Valsts pārbaudījumi 12. klasē

Obligātie centralizētie eksāmeni notiek:

Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles:

 • angļu valodā: rakstu daļa – 14. martā, mutvārdu daļa – 14., 15. un 16. martā;
 • vācu valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 15. martā;
 • krievu valodā: rakstu daļa – 16. martā, mutvārdu daļa – 16. un 17. martā;
 • franču valodā: rakstu daļa un mutvārdu daļa − 17. martā;

latviešu valodā: – 16. maijā;

matemātikā – 19. maijā.

Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā centralizētie eksāmeni notiek:

 • Latvijas un pasaules vēsturē – 23. maijā;
 • bioloģijā – 25. maijā;
 • ķīmijā: – 29. maijā;
 • fizikā – 5. jūnijā.

Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā eksāmeni notiek:

 • informātikā: rakstu daļa – 22. maijā, praktiskā daļa – 22. un 23. maijā;
 • ģeogrāfijā – 26. maijā;
 • ekonomikā – 2. jūnijā;
 • mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās – 7. jūnijā.

Ir arī eksāmeni, kuru datumi nav noteikti līdz ar MK noteikumiem, kas noteikti vispārējās vidējās izglītības standartā (izņemot mākslinieciskās pašdarbības nodarbības) un izglītības iestādes akreditētā izglītības programmā, un kuru apjoms nav mazāks par 105 mācību stundām. Šādu eksāmenu datumus nosaka pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde kopā ar izglītības iestādi, nodrošinot eksāmenu norisi laikposmā no 2017. gada 15. maija līdz 16. jūnijam.