Ģimnāzija piedāvā:

  • pamatizglītības 2. posma (7.-9.kl.) programmu,

kā arī četras Vispārējās vidējās izglītības programmas ar padziļinātu ievirzi konkrētos mācību priekšmetos:

 

  • fizikā, matemātikā un informāciju tehnoloģijās;
  • ķīmijā un bioloģijā;
  • komerczinībās un informāciju tehnoloģijās;
  • vispārizglītojošo programmu ar padziļinātu ievirzi valodās un kultūrā.

Skolai ir dienesta viesnīca.

Sīkāka informācija Āgenskalna Valsts ģimnāzijas mājaslapā.