Par klausītāju var kļūt ikviens interesents, kam ir atbilstošs izglītības līmenis - pamatstudiju kursus attiecīgi ar vidējo izglītību, savukārt maģistra līmeņa studiju kursus - ar augstāko izglītību. Klausītāja statuss dod iespēju piedalīties studiju procesā, kārtot pārbaudījumus, izmantot bibliotēku un e-resursus kvalifikācijas pilnveidošanai. 

Ar kursu piedāvājumu un pieteikšanās kārtību iespējams iepazīties LU portālā. Latvijas Universitāte piedāvā studiju kursus visās zinātnes nozarēs un jomās. Kursi ir dažādas sarežģītības - sākot no valodu kursiem bez priekšzināšanām un beidzot ar kursiem augstākajā matemātikā vai mikrobioloģijā, kā arī kursiem svešvalodās.

Pieteikšanās kursu apguvei 2013./14.gada rudens semestrī norisinās līdz 6.septembrim LU Studentu servisā, Raiņa bulvārī 19, 125.kab. (tālr.: 67034444).