Projekta ietvaros plānots piedāvāt projektā iesaistīto skolu kolektīviem vairākas profesionālās pilnveides mācību programmas, kas nodrošina pedagogu kompetences pilnveidošanu darbā ar bērniem ar uzvedības un mācīšanās traucējumiem, kā arī darbā ar mūsdienu pedagoģijas un mācību procesa uzlabošanas izaicinājumiem.
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar 117 Latvijas pašvaldībām.
Lai nodrošinātu pedagogu profesionālo pilnveidi, Valsts izglītības satura centrs (VISC) izstrādā pedagogu profesionālās pilnveides programmas divos aktuālos virzienos – skolu kolektīvu mācības iekļaujošas izglītības jomā un radoši risinājumi mācību procesa organizācijas jomā. 
 
Lai visām ieinteresētajām skolām būtu iespēja apgūt profesionālās pilnveides programmas, centrs ir nolēmis piesaistīt 20 multiplikatorus turpmākajai pedagogu profesionālās pilnveides darbību īstenošanai visā Latvijā. Centrs nodrošinās multiplikatoriem mācības, kurās viņi apgūs darbam nepieciešamās zināšanas.
Multiplikatoram vidēji 10 dienas gadā būs jānodrošina pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu īstenošana dažādu reģionu skolās.
 
Prasības pretendentiem:
vismaz bakalaura grāds pedagoģijā un pedagoga kvalifikācija;
vismaz 5 gadu pedagoģiskā darba pieredze vispārējās izglītības iestādēs pēdējo 10 gadu laikā;
vēlama lektora vai semināru vadītāja pieredze, īpaši darbā ar pedagogu tālākizglītību;
labas komunikācijas un organizatoriskās spējas;
izpratne par iekļaujošās izglītības un speciālās izglītības izglītojamo problēmām Latvijā, kā arī izaicinājumiem mācību satura un procesa pārmaiņās;
vēlama pieredze profesionālās pilnveides materiālu izstrādē.
 
Savus pieteikumus, aizpildot ,,Multiplikatora pieredzes apraksta formu”, lūdzam sūtīt uz e-pastu: [email protected] līdz 2018. gada 15.oktobrim.
Par multiplikatoru atlases rezultātiem pretendentus informēsim elektroniski.