PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 18. aprīlis

Jadviga, Laura

12023.jpeg
Foto: 123RF Stock Photo
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina jaunatnes darbiniekus un ikvienu, kurš ikdienā strādā ar jauniešiem, pieteikties starptautiskām apmācībām.

Tajās varēs apgūt noderīgas prasmes darbam ar jauniešiem, informēja Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore.

Pašlaik norisinās pieteikšanās vairākām apmācībām. Ieskaties, varbūt jau tuvākajā laikā tieši tu papildināsi savas zināšanas starptautiskā vidē.

Semināru, apmācību un konferenču darba valoda – angļu.

Visas izmaksas tiek segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu līdzekļiem. Dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28,46 eiro apmērā.

Turpinājumā aicinām iepazīties ar aktuālajām starptautiskajām apmācībām, to mērķiem, norises vietu un laiku. Plašāka informācija par apmācībām mājaslapā. 

“TICTAC” - daudzpusīgas apmācības, lai veicinātu jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu kvalitāti "Erasmus+: Jaunatne darbībā".

No 22. līdz 28. oktobrim Bulgārijā notiks “TICTAC” apmācības, kuru mērķis ir sniegt atbalstu jaunatnes darbiniekiem, jauniešu līderiem un ikvienam, kurš ikdienā strādā ar jauniešiem un vēlas īstenot “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektus.

Pieteikšanās līdz 3. septembrim mājaslapā.

“BiTriMulti” (BTM) - daudzpusīgs apmācību kurss iesācējiem jauniešu apmaiņas projektos.

No 9. līdz 13. oktobrim Norvēģijā notiks “BiTriMulti” apmācības, kuru mērķis ir sniegt atbalstu aktīviem jaunatnes darbā strādājošajiem, kuri gatavi īstenot “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jauniešu apmaiņas projektus.

Pieteikšanās apmācībām līdz 3. septembrim mājaslapā.

“MENTOR plus” - mentora kompetenču uzlabošana Eiropas Brīvprātīgā darba projektos.

Galvenais šo apmācību, kas norisināsies no 30. oktobra līdz 3. novembrim Austrijā, Vīnē, mērķis ir uzlabot mentoringa kvalitāti Eiropas Brīvprātīgajā darbā (EBD) un atbalstīt aktīvos mentorus, kas strādā ar brīvprātīgajiem.

Pieteikšanās līdz 10. septembrim mājaslapā.

“APPETISER” - ievads, kā izmantot programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" starptautiskajā jaunatnes darbā.

Vai tev ir pieredze jaunatnes darbā vietējā līmenī, taču tu neesi īstenojis starptautiskas aktivitātes programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā"? Piesakies apmācībām "APPETISER - An introduction on how to use the "Erasmus+ Youth in Action" Programme for international youth work", kuru galvenais mērķis ir sniegt tev pozitīvu pirmo starptautiska projekta pieredzi, lai turpmāk iedrošinātu tevi īstenot projektus programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā". Apmācības norisināsies no 2017. gada 27. novembra līdz 1. decembrim Lielbritānijā.

Pieteikšanās līdz 17.septembrim mājaslapā.

Piesakies apmācībām par jaunatnes līdzdalības veicināšanu (Destination: Youth Participation).

No 2017. gada 21. līdz 27. novembrim Grieķijā, Atēnās norisināsies praktiskas apmācības, kuras palīdzēs dalībniekiem apgūt kompetences un instrumentus, kuri veicina jauniešu aktivitāti un līdzdalību sabiedrībā.

Pieteikšanās līdz 10. septembrim mājaslapā.

“Queer it up!” - seksuālās orientācijas, dzimumu līdztiesības un izpausmes iekļaušana jaunatnes darbā.

No 2017. gada 5. līdz 10. novembrim Spānijā, Malagā norisināsies apmācības, lai nodrošinātu dalībniekus ar nepieciešamajām kompetencēm, kā iekļaut seksuālo orientāciju un dzimumu līdztiesību jaunatnes darbā, kā cīnīties ar aizspriedumiem un diskriminējošu attieksmi.

Pieteikšanās līdz 17. septembrim mājaslapā.

Piesakies apmācībām par sociālo iekļaušanu (All 4 Inclusion).

Apmācības norisināsies Slovākijā no 2017. gada 9. līdz 13. oktobrim. To galvenais uzdevums ir sniegt pārliecību un drosmi jaunatnes un sociālajiem darbiniekiem uzsākt iekļaujošus projektus ar jauktām grupām, izmantojot programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektus.

Pieteikšanās līdz 21.augustam mājaslapā.

Studiju vizīte "Democracy Reloaded".

Šī gada rudenī, no 22. līdz 27. oktobrim, Lisabonā, Portugālē norisināsies studiju vizīte par demokrātisku procesu attīstību sabiedrībā. Šīs studiju vizītes mērķis ir dalīties un sniegt atgriezenisko saiti par jaunatnes līdzdalības praksi vietējā līmeņa lēmumu pieņemšanā, lai diskutētu par šādas prakses kvalitāti.

Pieteikšanās līdz 10.septembrim mājaslapā.

Praktiska informācija par apmācībām.

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Ar dalībniekiem, ar kuriem tiks apstiprināta dalība apmācībās, tiks noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

  • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
  • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
  • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Par SALTO Resursu centru

SALTO ir saīsinājums no frāzes angļu valodā „Support, Advanced Learning and Training Opportunities”, kas latviešu valodā nozīmē „Atbalsts un paplašinātas mācību iespējas.” Tas ir tīkls, kurā ir astoņi resursu centri, kuri darbojas Eiropas jaunatnes prioritāšu jomās, atbalstot Eiropas Komisijas programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā”.