Vienlaikus, RJA aicina piedalīties Agrīnās uzņemšanas loterijā, piedāvājot iespēju laimēt vienu bezmaksas studiju vietu vienam mācību gadam bakalaura un vienu – maģistrantūras studiju programmās. Lai piedalītos izlozē, potenciālajam studentam ir jāiesniedz uzņemšanas dokumenti agrīnajai uzņemšanai – līdz 17. martam.

Tāpat 2014./2015. studiju gadā RJA pirmo reizi piedāvā bezmaksas studiju vietas Latvijas vidusskolu absolventiem – izcilniekiem. Izcilības stipendija, kas segs studiju maksu vienam semestrim, iedibināta, lai dotu iespēju labākajiem skolēniem, kas tiecas pēc panākumiem, izvēlēties izcilas kvalitātes izglītību tepat Latvijā. RJA tiks nodrošināta viena bezmaksas studiju vieta bakalaura studiju programmā Tiesības un diplomātija un viena programmā – Tiesības un bizness.

Lai pieteiktos Izcilības stipendijai, topošajam studentam kopā ar uzņemšanas dokumentiem ir jāiesniedz motivācijas vēstule par iespēju studēt RJA bez maksas. Augstskolas uzņemšanas komisija izvērtēs potenciālā studenta akadēmiskos sasniegumus (vidējo svērto atzīmi), motivāciju un citu uzņemšanas prasību izpildi.

Turpmākajos studiju gados jebkurš RJA students var pretendēt uz RJA studenta Izcilības stipendiju, kas studentam ar labākajām sekmēm tiek piešķirta katru semestri.

Uzzini vairāk par stipendijām un studijām RJA: http://apply.rgsl.edu.lv/enter/39