Līdz šī gada 1. jūlijam aicina 1. - 12. klašu skolēnu vecākus izteikt viedokli par savu bērnu izglītību, aizpildot anketu.

Anketa ir anonīma, tās aizpildīšanai būs nepieciešams autorizēties ar E-klases vai Mykoob vecāka pieejas kontu.

Šobrīd projekta Skola2030 ietvaros top atjaunotas mācību priekšmetu programmas, tiek izstrādāti mācību līdzekļi visu vecuma grupu skolēniem, atbalsta materiāli pedagogiem darbam ar jauno mācību saturu un vadlīnijas - kā veicināt efektīvāku vecāku un skolas sadarbību.

Vecāku viedoklis mums ir ļoti svarīgs!

Anketa pieejama šeit.