Bukleta mērķis ir palīdzēt savlaicīgi sagatavoties krīzes situācijām. Informatīvajā materiālā ir ietverta svarīgākā informācija gan par to, kā sagatavoties iespējamajai krīzei, gan par to, kur meklēt palīdzību un informāciju. Bukletā ir iekļauti vērtīgi padomi, piemēram, ko iekļaut ārkārtas gadījumu somā, kādi ir mājās nepieciešamie medikamenti, un kādi jautājumi jau šodien būtu jāpārrunā ar saviem ģimenes locekļiem, lai parūpētos par viņu drošību. Buklets ir sagatavots latviešu, krievu un angļu valodās, lai aptvertu pēc iespējas plašāku Latvijā dzīvojošās sabiedrības daļu.

Bukleta simbols ir starptautiski atzītais standarts “72 stundas” jeb trīs diennaktis. Tas ir periods, kura laikā katram Latvijas iedzīvotājam būtu jāspēj parūpēties pašam par sevi, tādējādi ļaujot atbildīgajiem dienestiem krīzes pirmajās dienās sniegt palīdzību vietās, kur tā visvairāk nepieciešama.

Plašāk ar Aizsardzības ministrijas sagatavotajiem materiāliem aicinām iepazīties aizsardzības nozares ziņu portālā “Sargs.lv”, kur 72 stundu tēmai ir veltīta atsevišķa sadaļa, kas apskatāma ŠEIT.