PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 05. marts

Aurora, Austra

11266.jpeg
Foto: yanlev / 123RF
Provizoriski tiek prognozēts, ka šogad centralizētos eksāmenus no vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm kārtos vairāk nekā 18 000 izglītojamo. 

Lai iegūtu vispārējās vidējās izglītības sertifikātu, izglītojamajiem jānokārto 3 obligātie centralizētie eksāmeni - matemātikā, latviešu valodā, vienā no piedāvātajām svešvalodām un viens eksāmens pēc izglītojamā izvēles.

Šogad centralizētos eksāmenus varēs kārtot arī četrās augstskolās – Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē, Liepājas Universitātē un Vidzemes Augstskolā.

No 14. marta līdz 17. martam notiks svešvalodu centralizētie eksāmeni – angļu, vācu, krievu un franču valodā. Joprojām populārākais svešvalodu eksāmens ir angļu valodas centralizētais eksāmens, informē Valsts izglītības satura centra pārstāve Diāna Āboltiņa. 

Atbilstoši 2015.gada 29.septembra Ministru kabineta noteikumos nr. 543 noteiktajam arī šogad skolēniem ir iespēja aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Šogad šo iespēju paredzējuši izmantot 280 skolēni.

12. aprīlī notiks otrā pilotprojekta eksāmeni 12. klasei. Fizikas eksāmenam pieteikto kārtotāju skaits – 1743, ķīmijas – 1647, dabaszinību – 521. Vērtējumu par šo eksāmenu pēc paša skolēna brīvas izvēles varēs norādīt vispārējās vidējās izglītības sertifikātā.

Maijā notiks pārējie centralizētie eksāmeni, savukārt vispārējās vidējās izglītības sertifikātus izsniegs šā gada 29.jūnijā.

Valsts izglītības satura centrs atgādina, ka par pārkāpumiem eksāmenu norises laikā vai izteikt viedokli, informējot pa uzticības tālruni 67503755 vai e-pastu: [email protected].