Konstatēts, ka studiju process augstskolā nenotiek un to nav iespējams uzsākt, jo nav ne akadēmiskā, ne administratīvā personāla. Augstskolā nav arī galveno lēmējinstitūciju - satversmes sapulces, senāta un akadēmiskās šķīrējtiesas. Augstskolas telpas ir slēgtas, tās īpašnieks no augstskolas filiālēm ir izņēmis tehniku un iekārtas, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Tā kā augstskola nevar nodrošināt studējošā tiesības, tostarp studējošā tiesības iegūt augstāko izglītību, jo augstskolā netiek veikts ne studiju, ne pētniecības, ne administratīvais darbs, augstskola turpmāk nedrīkstēs izdot valsts atzītus diplomus par augstākās izglītības iegūšanu. Lai nodrošinātu, ka augstskola neizsniedz diplomu par mācību procesu, kas nav bijis atbilstošs normatīvajiem aktiem un nav nodrošinājis iespējas iegūt zināšanas, akadēmisko izglītību un profesionālo prasmju apgūšanu, augstskolas darbība ir jāaptur.

Ir apķīlāta augstskolas kustamā manta. Augstskolai ir parādsaistības pret augstskolas personālu, kas ir bijis par iemeslu vairākām tiesvedībām.

Augstskolas darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām ir izvērtējis Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD), konstatējot būtiskus normatīvo aktu pārkāpumus. Padome atbalstīja augstskolas akreditācijas anulēšanu.

Saskaņā ar Augstskolu likumu akreditāciju var anulēt, ja augstskola nenodrošina akreditācijā norādīto studiju bāzi, informatīvo bāzi, studiju kvalitāti atbilstoši Augstskolu likuma 55.panta pirmajā daļā minētajām prasībām vai tās darbībā konstatēti būtiski normatīvo aktu pārkāpumi.

Vadības un sociālā darba augstskola Attīstība ir akreditēta 1997.gada 3.jūlijā.