PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 14. aprīlis

Gudrīte, Strauja

10886.jpeg
Foto: wavebreakmediamicro / 123RF
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) pasniegusi Ziemeļu ministru padomes “Nordplus” programmas projektu kvalitātes balvas “Ziemeļu gaisma 2016”. 

Četrās nominācijās balvas saņēma deviņi labākie projekti no visas Latvijas, kuru īstenotāju vidū ir gan skolas, profesionālās izglītības kompetences centri un augstskolas, gan uzņēmums un sabiedriskā organizācija.

Konkursā varēja pieteikt projektus, kas īstenoti laika posmā no 2012. līdz 2015. gadam un kuri pieteikuma iesniegšanas brīdī bija noslēgušies. Žūrija noteica labākos projektus jauniešu, pieaugušo un augstākās izglītības nominācijās, kā arī apvienotajā Ziemeļu valodu un Horizontālās programmas projektu nominācijā.

“Ar balvu “Ziemeļu gaisma 2016” vēlamies pateikties “Nordplus” projektu īstenotājiem par kvalitatīvi un atbildīgi izstrādātiem un īstenotiem projektiem. Tajos ne tikai stiprināta sadarbība ar Baltijas un Ziemeļvalstu kaimiņiem, bet arī izstrādātas jaunas un uzlabotas esošās izglītības programmas, mācību un metodiskie materiāli, kā arī ieviesti dažādi radoši aspekti mācību procesā. Aicinām arī organizācijas, kurām vēl nav pieredzes “Nordplus” projektos, pieteikties programmas atbalstam, jo tā ir pagarināta līdz 2017. gadam,” stāsta Elita Zondaka, aģentūras direktora pienākumu izpildītāja.

Balvas “Ziemeļu gaisma 2016” ieguvēji:

  • Nominācijā “Labākais 2012. - 2015. gada projekts Jauniešu apakšprogrammā” - profesionālās izglītības kompetences centrs (PIKC) “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” par projektu “Kompetenču attīstība Baltijas jūras reģiona nākotnei”, PIKC “Daugavpils tehnikums” par projektu “Skolotāju mobilitāte Baltijas valstu izglītības telpā” un Meirānu Kalpaka pamatskola par projektu “Mežs - atpūtai?”;
  • Nominācijā “Labākais 2012. - 2015. gada projekts Pieaugušo apakšprogrammā”- biedrība “Izglītības inovāciju pārneses centrs” par projektu “Sadarbība iedzīvotāju matemātikas prasmju sekmēšanai ilgtspējīgas attīstības un labklājības kontekstā”, Jelgavas Amatu vidusskola par projektu “Pieredzes apmaiņa frizieru un drēbnieku studiju programmās starp Jelgavas, Klaipēdas un Pērnavas profesionālajām vidusskolām” un Jaunmoku pils par projektu “Pieredzes apmaiņa dabas un tai draudzīgu materiālu izmantošanas metožu pielietošanā pieaugušo mūžizglītībā”;
  • Nominācijā “Labākais 2012.-2015. gada projekts Augstākās izglītības apakšprogrammā” – Latvijas Universitātes (LU) Botāniskais dārzs par projektu “LU akadēmiskā personāla profesionālo prasmju paaugstināšana, īstenojot skolotāju mobilitāti Norvēģijas Zinātnes un tehnoloģiju universitātē” un Latvijas Kristīgā akadēmija par projektu “Klimata simboli mākslā un teoloģijā”;
  • Nominācijā “Labākais 2012. - 2015. gada projekts Ziemeļvalstu valodu un Horizontālajā apakšprogrammā” – Daugavpils Universitāte par projektu “Solis pretī Zviedrijai”.

Laika posmā no 2012. – 2015. gadam Nordplus programmā projektus īstenojušas 88 institūcijas visā Latvijā par kopējo finansējumu 1 571 639 eiro. Visvairāk projektu īstenoti jauniešu un pieaugušo apakšprogrammās – attiecīgi 71 un 37. Īstenoti arī 23 augstākās izglītības projekti, deviņi Horizontālās apakšprogrammas projekti un četri Ziemeļvalstu valodu projekti. Latvija šajos projektos sadarbojusies ar Somiju, Zviedriju, Norvēģiju, Islandi, Dāniju un tuvākajiem kaimiņiem - Igauniju un Lietuvu.

Latvijā “Nordplus” nacionālā informācijas biroja funkcijas pilda Valsts izglītības attīstības aģentūra, informē VIAA  pārstāve Kristīne Keiča.