Paredzēts, ka modeļa aprobācijas pirmajā posmā septembrī tiks apzinātas skolas, kuras iesaistīsies jaunā modeļa aprobācijā, bet no oktobra līdz decembrim notiks jaunā pilna laika darba slodzes (36 vai  40 stundu darba nedēļas) modeļa aprobācija dažādu pakāpju skolās, lai decembrī varētu izvērtēt aprobācijas rezultātus. Aprobācijas 2. posmā izvēlētais modelis no 2015.gada janvāra līdz jūnijam tiks aprobēts visās Latvijas izglītības iestādēs, 3.posmā maijā un jūnijā paredzot laiku pašvaldību iesniegto priekšlikumu izvērtēšanai un uzlabojumiem, lai 2015.gada augustā tā ieviešanai nepieciešamos normatīvos aktus  varētu iesniegt Ministru kabinetā, informē Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Edīte Olupe.

Pašvaldības līdz 2014.gada 20.septembrim var pieteikt skolas aprobācijai.  Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) līdz 2014.gada 30.septembrim izvērtēs pieteikumus un uzaicinās piedalīties aprobācijā 34 - 50 skolas.

Darba grupa apsprieda IZM veiktos aprēķinus par nepieciešamo finansējumu pārejai uz 36 stundu darba nedēļu un pedagogu atalgojuma paaugstināšanai par 10%.

Darba grupas locekļi tika iepazīstināti ar pētījuma par skolotāju atalgojumu Latvijā starpziņojumu, kurā eksperti norāda uz atšķirīgo pedagogu noslodzi, nepieciešamību turpināt pedagogu tālākizglītību, veicināt pedagoga profesijas prestiža celšanu un jaunu pedagogu piesaisti.

Nākamā darba grupas sanāksme paredzēta 6.oktobrī, kurā vērtēs pedagogu piemaksas par kvalifikācijas pakāpi integrāciju kopējā atalgojumā un spriedīs par izglītības iestāžu vadības, direktoru atalgojumu.