Par padomes priekšsēdētāju iecelta Ministru prezidente Laimdota Straujuma, bet par viņas vietnieci nosaukta izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Padomē apstiprināti 25 locekļi. Tajā darbosies Iekšlietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), kā arī Valsts izglītības satura centra pārstāvis.

Padomes sastāvā būs arī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Jaunsardzes pašpārvaldes, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvis.

Konsultatīvās padomes locekļi būs arī 13 biedrību locekļi. Padomē tiks pārstāvētas biedrības Latvijas Sarkanais Krusts struktūrvienības Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne, RED - Radošu efektu darbnīca, Jaunatnes organizāciju apvienība IMKA Latvija, SmartKick, Streetbasket, Urbanmove, Latgales jauniešu sadarbības tīkls, Jauniešu konsultācijas, Klubs Māja - jaunatne vienotai Eiropai, Ventspils Jauniešu dome, Latvijas Jaunatnes padome, Jaunatne smaidam un Latvijas Mazpulki.

Jaunatnes konsultatīvās padomes sekretariāta funkcijas un pienākumus pildīs IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta pārvaldes vecākā referente Evija Čudare.

Par darbu padomē padomes locekļi atlīdzību nesaņem. Jaunatnes konsultatīvā padome ir padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotas jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.