PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 22. jūlijs

Marija, Marika, Marina

9046.jpeg
Foto: vadimgozhda / 123RF
Valdība šodien apstiprināja kārtību, kādā ar starptautiskas testēšanas institūcijas svešvalodas pārbaudījumu var aizvietot centralizēto eksāmenu svešvalodā.

Arvien vairāk izglītojamo izvēlas kārtot starptautiskas testēšanas institūcijas tādu svešvalodas pārbaudījumu, kas ir starptautiski atzīts un kurā iegūto vērtējumu kā atlases kritēriju var izmantot, turpinot izglītību ārvalstīs.

Gan svešvalodas eksāmens, gan starptautiskas institūcijas pārbaudījums pārbauda valodas prasmes atbilstoši Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvei (EKP valodu prasmes līmeņi) un atbilst savstarpēji salīdzināmām mācību programmām. Lai nodrošinātu izglītojamo reālās vajadzības, Vispārējās izglītības likums nosaka, ka izglītojamais svešvalodas eksāmenu tiesīgs aizstāt ar starptautiskas testēšanas institūcijas svešvalodas pārbaudījumu.

Starptautisko institūciju saraksts, kurā iekļautas deviņas institūcijas, ir izveidots, ņemot vērā Igaunijas un Lietuvas pieredzi svešvalodu eksāmenu aizstāšanā ar starptautisko institūciju pārbaudījumiem. Noteikumos iekļauti tikai to starptautisko testēšanas institūciju svešvalodu pārbaudījumi, kuri pārbauda valodas prasmes atbilstoši EKP valodu apguvei, atbilst savstarpēji salīdzināmām mācību programmām un atbilst vienādām kvalitātes prasībām. Starptautiskā pārbaudījuma izmaksas sedz izglītojamais, kurš kārto šo pārbaudījumu.

Ņemot vērā, ka Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standarta Svešvaloda pamatprasības mācību priekšmeta apguvei izglītojamo rosina sasniegt valodas komunikatīvo kompetenci un sociokultūras kompetenci atbilstoši EKP noteiktajiem valodas prasmes B1-C1 līmeņiem, kā arī to, ka svešvalodu eksāmenā izglītojamā sniegums tiek izteikts atbilstoši valodas prasmes B1, B2 vai C1 līmenim, noteikumi nosaka, ka svešvalodu eksāmenu var aizstāt tikai ar tādu starptautiskas institūcijas pārbaudījumu, kura rezultāti ir pielīdzināti EKP valodu prasmes līmeņiem un nav zemāki par B1 līmeni.