PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 05. marts

Aurora, Austra

depth-of-field-desk-essay-210661.jpg
Foto: Pexels
Ja izglītības iestāde plāno īstenot vispārējās izglītības programmu atbilstoši paraugam, turpmāk Izglītības kvalitātes valsts dienestā vairs nebūs jāiesniedz licencēšanai mācību plāns, iesniegums, apliecinājums par izglītības programmas īstenošanai nepieciešamajām telpām un materiāltehnisko nodrošinājumu, bet jāizmanto Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) iespējas. To paredz 2019. gada 28. maijā valdībā apstiprinātais noteikumu projekts "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”.

IZM ziņo, ka jaunā kārtība pilnveido līdzšinējo izglītības programmu licencēšanas procesu, mazinot administratīvo slogu un novēršot darbību un informācijas dublēšanos. MK noteikumi vienkāršo izglītības programmu licencēšanas procesu – turpmāk licence nebūs kā atsevišķs dokuments un netiks gatavots lēmums par licencēšanu. Izglītības kvalitātes valsts dienests rakstveida dokumentu sagatavos tikai gadījumā, kad tiks pieņemts personai nelabvēlīgs lēmums vai lēmums ar nosacījumu.

Ja izglītības iestāde gada laikā pēc izglītības programmas licencēšanas nebūs uzsākusi tās īstenošanu vai būs pārtraukusi licencētas izglītības programmas īstenošanu, izglītības iestāde pati varēs veikt atzīmi VIIS, ka izglītības programma netiek īstenota (nav aktīva). Savukārt, lai atjaunotu tiesības īstenot izglītības programmu, par kuru VIIS izdarīta šī atzīme, attiecībā uz autorprogrammām izglītības iestādei būs jāveic atkārtots licencēšanas process (iesniedzot iesniegumu izglītības programmas licencēšanai). Savukārt noteikta parauga izglītības programmas īstenošanu izglītības iestāde varēs atjaunot pati, veicot atbilstošu atzīmi VIIS.

Noteiktas arī jaunas iesniegumu formas izglītības programmas licencēšanai. Tajās būs jāietver arī izglītības iestādes atzīme ar apliecinājumu par izglītības programmas īstenošanai nepieciešamajām telpām un materiāli tehnisko līdzekļu nodrošinājumu, kas ir neatņemama izglītības programmas sastāvdaļa. Noteikumi arī paredz, ka profesionālās izglītības programmas policijas darba jomā jāsaskaņo ar Valsts policiju, savukārt ar skaistumkopšanu saistītās izglītības programmas (piemēram, izglītības programmas, kas paredz apgūt tetovēšanas, mikropigmentācijas, perforācijas (caurduršanas) manipulācijās), saskaņojamas ar Veselības ministriju.

Ar otrdien, 2019. gada 28. maijā, valdībā apstiprināto noteikumu projektu "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība" var iepazīties MK tīmekļvietnē.