Brīvdienu laiki:

Rudens brīvdienas - no 2020. gada 19. oktobra līdz 23. oktobrim.

Ziemas brīvdienas - no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 1. janvārim.

Pavasara brīvdienas 1.-11. klases skolēniem - no 2021. gada 15. marta līdz 19. martam; 12. klases skolēniem - no 2021. gada 22. līdz 26. martam.

Vasaras brīvdienas 1.-8. klašu un 10.-11. klašu skolēniem - no 2021. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

 

Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes būs tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī.

Ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1. - 8. klases un 10. - 11. klases skolēniem.

Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts "Noteikumi par 2020./2021.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku" pieejams MK tīmekļvietnē.