PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 26. maijs

Eduards, Edvards, Varis

9029.jpeg
Foto: rawpixel / 123RF
Tikai ceturtā daļa Latvijas augstskolu bakalaura pēdējo kursu un maģistra studiju studentu jūtas profesionāli sagatavoti darba tirgum.

Savukārt 38% aptaujāto nav viedokļa par savu sagatavotību darba tirgum. Neziņa lielākoties pastāv bakalaura programmās studējošo vidū (41%), ko var skaidrot ar reālas darba pieredzes vai iepriekšējas prakses trūkumu. Studenti, kas izmantojuši prakses iespēju, jūtas ievērojami nepārliecinātāki par savu gatavību darba tirgum, proti, 43% aptaujāto, kas praktizējušies uzņēmumā sevis izvēlētajā nozarē, atzīst, ka nejūtas pietiekami zinoši un sagatavoti darba tirgum. Līdzīgās domās ir 26% aptaujāto studentu, kas prakses iespējas nav izmantojuši, kamēr 48% šīs grupas pārstāvju nespēj novērtēt savu atbilstību darba tirgum.

"Prakse kādā no interesējošas nozares uzņēmumiem nenoliedzami ir studenta pirmā iespēja gūt pilnvērtīgu priekšstatu par sevis izvēlēto profesiju, tās ieguvumiem, ēnas pusēm un darba specifiku kopumā. Tomēr jāņem vērā, ka tieši prakses laikā jaunietis nereti pirmo reizi apjauš arī savu spēju robežas, prasmes un augstskolā iegūto zināšanu vērtību. Nereti studenta gaidas nesakrīt ar realitāti, kas var būt skaidrojams gan ar pārāk lielu pašvērtējumu, sākot darba gaitas, nesamērīgām vēlmēm attiecībā uz atalgojumu, gan dažkārt arī - nepareizi izvēlētu profesiju. Lielais praksi izgājušo studentu īpatsvars, kas nejūtas droši par savu zināšanu atbilstību darba tirgum, būtu jāuztver kā indikators plaisai starp mācīto augstskolās un zināšanām vai prasmēm, ko pieprasa darba tirgus," uzskata Nordea bankas Personāla vadības departamenta vadītājs Zigmārs Valtmanis.

Tā liecina Nordea un Omnicom Media Group veiktās Snapshots interneta lietotāju aptaujas dati.

Aptauja atklāj, ka prakses iespējas uzņēmumos ir izmantojis 61% aptaujāto studentu. Visbiežāk (54%) norādījuši, ka praksē bijuši studiju procesa gaitā, tostarp 46% studentu prakses pieredze gūta tikai studiju laikā. Tikai 15% studentu norādījuši, ka paši meklējuši praktizēšanās iespējas uzņēmumos neatkarīgi no tā, ko paredz augstskolas programmas. Ar biežāku prakses pieredzi var lepoties profesionālo studiju programmu audzēkņi - 65%.

Aptaujas, kas tika veikti septembrī un kurā piedalījās 200 respondenti, dati, liecina, ka aptuveni piektajai daļai studentu galvenais iemesls neizmantot praksi ir samaksas faktors.