PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 18. jūlijs

Rozālija, Roze

building-ceiling-classroom-373488.jpg
Foto: Pexels
Šogad visā Latvijā tiks likvidētas 13 izglītības iestādes, savukārt vēl aptuveni 50 izglītības iestādes skars reorganizācija, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) informācija.

Līdz jaunajam mācību gadam beigs pastāvēt 13 skolas - Jaunmuižas pamatskola, Jūrmalas vakara vidusskola, Ozolu sākumskola, Liepājas internātpamatskola, Andzeļu pamatskola, Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola, Šķeltovas pamatskola, Tiskādu speciālā internātpamatskola, Adamovas speciālā internātpamatskola, Ludzas novada vakara vidusskola, A.Spāģa Dunalkas pamatskola, Mētrienas pamatskola un Rīgas 29.vidusskola, ziņo aģentūra LETA.

IZM saskaņošanas procesā vēl ir pašvaldības iesniegums par Tilžas internātpamatskolas likvidāciju. Saskaņojot šo pašvaldības lēmumu, likvidējamo skolu skaits šogad pieaugtu līdz 14.

Tikmēr 11 izglītības iestādēs līdz vasaras beigām tiks mainīta izglītības pakāpe. Mežgaļu pamatskola pārtaps par sākumskolu, Līvu sākumskola - par pirmsskolas izglītības iestādi, Liepnas vidusskola - par pamatskolu, Saldus novada pašvaldības Kursīšu pamatskola un Jaunlutriņu pamatskola - par sākumskolām, Tumes vidusskola - par pamatskolu, Jelgavas 3.sākumskola - par Jelgavas Centra pamatskolu, Virbu pamatskola - par sākumskolu, Valles vidusskola - par pamatskolu, savukārt Grobiņas pagasta sākumskola - par Grobiņas novada pirmsskolas izglītības iestādi "Ūdelīte".

Saskaņošanas procesā ir vēl vienas izglītības iestādes īstenotās izglītības pakāpes maiņa.

Garākais ir reorganizācijas lēmumu saraksts, izglītības iestādes apvienojot vai pievienojot citām izglītības iestādēm.

Irlavas pirmsskolas izglītības iestāde "Cīrulītis" tiks pievienota Irlavas pamatskolai, Auces novada pirmsskolas izglītības iestāde "Mazulis" - Auces novada pirmsskolas izglītības iestādei "Pīlādzītis", Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Laimiņa" - Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei "Māriņa", Jēkabpils vakara vidusskola - Jēkabpils 2.vidusskolai, Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola - Jelgavas Amatu vidusskolai, Jelgavas 2.pamatskola - Jelgavas 5.vidusskolai un Jelgavas 6.vidusskolai, bet Jūrmalas sākumskola "Atvase" - Jūrmalas Valsts ģimnāzijai.

Savukārt Ventspils speciālās pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte" tiks pievienota Ventspils pirmsskolas izglītības iestādei "Saulīte", Gulbenes sākumskola - Gulbenes novada valsts ģimnāzijai, Drustu pamatskola - Raunas vidusskolai, Liepājas vakara (maiņu) vidusskola - Liepājas 8.vidusskolai, Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola - Zemgales vidusskolai, Rīgas Ezerkrastu pamatskola - Rīgas Juglas vidusskolai, Rīgas Sanatorijas internātpamatskola - Rīgas 5.internātpamatskolai, Rīgas 60.vidusskola - Rīgas Klasiskajai ģimnāzijai, Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Sapņudārzs" - Strazdumuižas internātvidusskolai-attīstības centram vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem, bet Rīgas 153.pirmsskolas izglītības iestāde - Rīgas 4.speciālai internātpamatskolai.

Rīgas 139.pirmsskolas izglītības iestādes un Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Mārītes" apvienošanās rezultātā tiks izveidota Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Bizmārītes", savukārt Rīgas 162.pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" un Rīgas 145.pirmsskolas izglītības iestādes apvienošanas rezultātā radīsies bērnudārzs "Pienenītes". Rīgas Ziepniekkalna vidusskolu veidos, apvienojot Rīgas 94.vidusskolu un Rīgas Ziepniekkalna sākumskolu, bet Liepājas A.Puškina vidusskolu - apvienojot Liepājas pilsētas 12.vidusskolu un Liepājas A.Puškina 2.vidusskolu. Ropažu novada vidusskola tiks veidota, apvienojot Ropažu vidusskolu un Zaķumuižas pamatskolu, savukārt Iecavas internātpamatskolas un Dzimtmisas pamatskolas apvienošanās rezultātā taps Iecavas pamatskola. Visbeidzot Grobiņas ģimnāzija, Kapsēdes pamatskola, Bārtas pamatskola, Gaviezes pamatskola tiks pievienota Grobiņas sākumskolai, to pārveidojot par Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolu.

Lēmumu par izglītības iestāžu reorganizāciju, slēgšanu vai dibināšanu pieņem pašvaldības kā izglītības iestāžu dibinātājs. Par savu lēmumu pašvaldības informē IZM, iesniedzot nepieciešamos dokumentus un informāciju, lūdzot ministrijai šo lēmumu saskaņot. Atbilstoši noteiktajai kārtībai ministrija saņemto informāciju izvērtē un sniedz atbildi par to, vai saskaņo, vai nesaskaņo pašvaldības lēmumu par izglītības iestādes reorganizāciju, slēgšanu vai dibināšanu.

Izskatot jautājumus par saskaņojumu pašvaldības lēmumam par vispārējās vidējās izglītības iestādes reorganizēšanu vai likvidāciju, tiek ņemti vērā vairāki kritēriji, tai skaitā izglītības iestādes darba kvalitāte - skolēnu mācību rezultāti un sekmības dinamika, izglītības programmu piedāvājums, sasniegumi interešu izglītības jomā, pedagogu un izglītības iestādes vadītāja darba kvalitāte u.c. Tāpat tiek ņemta vērā izglītības pieejamība - sākumskolas (1.-6.klase) iespējami tuvāk bērna dzīvesvietai, kā arī transporta nodrošinājums, izglītības iestādes tīkla attīstības koncepcija novadā - pieejamie finanšu resursi, izglītības iestāžu ēku piepildījums un noslogojums, teritorijas demogrāfiskās tendences, pašvaldības ekonomiskās attīstības potenciāls, un arī iesaistīto pušu (skolēnu, pedagogu, vecāku) informētība un viedoklis.

Pirms lēmuma pieņemšanas tiek izskatīts pašvaldības iesniegums, pašvaldības lēmums par izglītības iestādes reorganizēšanu vai likvidāciju, pašvaldības argumentēts pamatojums par reorganizēšanu vai likvidāciju.