PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 17. jūnijs

Artis, Artūrs

boy-brick-brick-wall-769746.jpg
Foto: Pexels
Valdība pieņēmusi noteikumu grozījumus, kas paredz ārvalstu studentiem stipendijas uzskatīt par pietiekamu naudas līdzekļu pierādījumu ieceļošanai Latvijā.

Valdība grozījusi noteikumus par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esamības konstatēšanu. Šie noteikumi paredz ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru, lai ieceļotu un uzturētos Latvijā vai citās Šengenas līguma dalībvalstīs, atgrieztos mītnes zemē vai izceļotu uz trešo valsti, kurā viņam ir tiesības ieceļot, un kārtību, kādā konstatē šo finanšu līdzekļu esamību.

Noteikumi neattiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem.

Pašreiz spēkā esošā noteikumu redakcija paredz, ka finanšu līdzekļu esamību atbilstoši kompetencei konstatē Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības un Valsts robežsardze. IeM rosina šo normu papildināt ar to, ka, izvērtējot finanšu līdzekļu esību, katram pieteikumam ir piemērojams individuāls izvērtējums.

Tāpat grozījumi paredz noteikt, ka studiju vai zinātniskā stipendija, dotācija, kā arī skolēnu apmaiņas, stažēšanās vai brīvprātīgo darba programmas finansiālās garantijas var tikt uzskatītas par pilnīgu vai daļēju pietiekamu finanšu līdzekļu pierādījumu.

Savukārt bezvīzu valstu pensionāru iztikas nodrošinājumu var garantēt tikai regulāri personīgie ienākumi no pensijas. Šobrīd konstatētas vairākas situācijas, kad uzturēšanās atļauju pieprasa pensionāri, kuru personīgo līdzekļu apmērs ir ievērojami mazāks nekā noteikts, bet kuru uzturēšanās izdevumu segšanu garantē paziņas vai radinieki, vai arī tiek iesniegtas izziņas par bankas kontu atlikumu, par kuru izcelsmes avotu var rasties šaubas, jo personām nav nekādu regulāru ienākumu. Vērtējot ienākumu līmeni, būtu jāpiemēro individuāls katra pieteikuma apstākļu izvērtējums, informē aģentūra LETA.

Valdība arī grozīja uzturēšanās atļauju noteikumus, kas sagatavoti pamatojoties uz Saeimā pieņemtajiem grozījumiem Imigrācijas likumā.

Grozījumi paredz, ka augstskolai vai koledžai, kas uzaicina ārvalstu studentu, jānorāda paredzamais studiju beigu datums, lai termiņuzturēšanās atļauju varētu izsniegt uz laiku, kas par četriem mēnešiem pārsniedz paredzamo studiju periodu.

Tāpat noteikumu grozījumi paredz, ka jebkurš ārzemnieka uzaicinātājs uzņemas Imigrācijas likumā noteikto atbildību par uzaicināto cilvēku.