PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 28. maijs

Vilhelms, Vilis

10311.jpeg
Foto: dolgachov / 123RF
Noteikta kārtība, kādā tiks attīstītas darba vidē balstītas mācības profesionālajā izglītībā, informē Izglītības un zinātnes ministrija.

Lai nodrošinātu kvalificētu darbaspēku un tuvinātu profesionālās izglītības kvalifikācijas standartus mūsdienu mainīgajām tirgus prasībām, sagatavotu profesionālās izglītības audzēkņus atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām, valdība 2016. gada 15. jūlijā ir apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto noteikumu projektu, kas nosaka kārtību, kādā tiks attīstītas darba vidē balstītas mācības profesionālajā izglītībā, un ES fondu noteikumu projektu konkrētā mērķa īstenošanai. 

Darba vidē balstītas mācības ir izglītības ieguves forma, kurā  profesionālās izglītības audzēknis praktiskās iemaņas un zinības apgūst galvenokārt reālā darba vidē uzņēmumā un tikai salīdzinoši nelielu laiku, vairumā gadījumu mazāk par pusi, pavada skolā, apgūstot teorētiskās zināšanas. Attīstītajās ekonomikās jau izsenis profesionālā izglītība un nodarbinātība tiek aplūkotas integrēti kā vienota procesa neatņemamas sastāvdaļas. Pēdējos gados veicot būtiskas kvalitātes reformas profesionālās izglītības sistēmā, arī Latvijā darba vidē balstītas mācības ir kļuvušas par profesionālās izglītības politikas prioritāti.

Apstiprinātie noteikumi paredz, ka šīs prioritātes īstenošanā tiks ieguldīts nepilnu 22 milj. eiro liels finansējums,  kur 18,6 milj. eiro ir Eiropas Sociālā fonda finansējums, bet nepilni 3,3 milj. eiro - valsts budžeta līdzfinansējums.

Uzsverot darba devēju un sociālo partneru iesaistes nozīmību jau agrīnās profesionālās izglītības īstenošanas stadijās, apstiprinātajos noteikumos paredzēts, ka tas būs viens nacionāla mēroga projekts, ko īstenos Latvijas Darba devēju konfederācija sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm un komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, kas atbilst  darba vidē balstītu mācību un prakšu īstenošanas plānam konkrētā profesijā.

Projekta rezultātā turpmākajos sešos gados būtiski tiks palielināts kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaits, darba vidē balstītās mācībās iesaistot vairāk nekā  trīs tūkstošus  audzēkņu un kvalitatīvu praksi uzņēmumos nodrošinot vairāk nekā 11 tūkstošiem audzēkņu. Projekta izmaksas paredzētas ne tikai izdevumiem, kas saistīti ar darba vidē balstītu mācību vai prakses  izmaksām uzņēmumā, lai kaut daļēji kompensētu uzņēmumu iesaisti jaunās iniciatīvas ieviešanā, bet arī jauniešu apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem, civiltiesiskajai apdrošināšanai, kā arī  izdevumiem par individuālajiem drošības līdzekļiem un speciālo darba apģērbu, vakcināciju un medicīnisko grāmatiņu saņemšanu.