Ministru kabineta sēdē lemts par dokumenta veidlapai izmantojamās papīra loksnes formāta maiņu no pašreizējā A6 uz A4. Priekšlikums par dokumenta izmēra maiņu nācis no pašvaldībām un izglītības iestādēm, kuras arī norādīja, ka izglītības dokumenta veidlapām izmantotā papīra kvalitāte ir pārāk zema.

Līdz ar minētajām izmaiņām izglītības dokumentu veidlapu papīra kvalitāte paaugstināta līdz līmenim, kas būtu ne zemāks par 120g/m2. Savukārt sekmju izraksta veidlapai izmantos papīru, kura kvalitāte nav zemāka par 80g/m2.

Grozījumi stāsies spēkā no 2016.gada 1.jūlija, jo Izglītības un zinātnes ministrijai būtu jāveido jaunu izglītības dokumentu veidlapu iepirkums.

Līdzās dokumenta izmēram un papīra kvalitātei sekmju izraksts tiks papildināts ar norādi, ka tajā tiek ierakstīta informācija par izglītojamā dalību projektos un zinātniski pētnieciskajos darbos.

Tāpat turpmāk izglītības dokumentos - apliecībā par vispārējo pamatizglītību vai atestātā par vispārējo vidējo izglītību - un aizsardzības elementos jeb hologrammās tiks lietots lielais valsts ģerbonis, informē ziņu aģentūra LETA