Ja Tu vēl neproti franču valodu, nebēdājies, kopā iemācīsimies!

Dienas kārtība:

  • 9.00 – 10.00 reģistrācija (Līdzi jāņem 1. semestra liecība.);
  • 10.00 – 10.30 informācija par liceju;
  • 10.30 – 13.10 mācību stundas kopā ar liceja 9. klašu skolēniem;
  • 13.10 – 13.30 informācijas sniegšana un atbildes uz jautājumiem.

2015./2016. mācību gadā 10. klasē būs iespēja apgūt sekojošas programmas:

  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena (valodu – franču) programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena (valodu – angļu) programma (JAUNA!);
  • Vispārējās vidējās izglītības  matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma.

Franču valodas priekšzināšanas nav nepieciešamas!

Sīkāka informācija par piedāvātajām programmām un pieteikšanās anketa skolas mājaslapā.