PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 29. maijs

Maksis, Raivis, Raivo

7655.jpeg
Foto: inspirestock / 123RF
Šodien valdība atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas atvieglo uzņēmēju iesaisti darba vidē balstītās mācībās.

Grozījumi vienkāršo procedūras saistībā ar profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu individuālo aizsardzības līdzekļu nodrošināšanu, kā arī audzēkņu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.

Līdz šim darba vidē balstīto mācību projektā iesaistītajam uzņēmējam vai profesionālajai izglītības iestādei bija jāveic šo preču un pakalpojumu cenu tirgus izpēte, kas uzlika papildu administratīvo slogu projekta īstenošanas gaitā. Turpmāk, balstoties uz IZM un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) veikto priekšizpēti, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un apdrošināšanai tiks ieviestas konkrētas fiksētās izmaksas dažādās kvalifikācijās, tādējādi samazinot administratīvo slogu iestādēm.

Lai veicinātu vēl lielāku profesionālās izglītības mijiedarbību ar reālajiem darba apstākļiem, kopš 2016.gada profesionālajā izglītībā tiek īstenota jauna, darba vidē balstīta (DVB) mācību pieeja, kas labāk sagatavo audzēkņus profesionālās vides izaicinājumiem un nodrošina uzņēmumus ar profesionāliem, perspektīviem darbiniekiem. Projektu īsteno LDDK. Projekts tiek īstenots ES struktūrfondu atbalsta ietvaros, nodrošinot līdzekļus DVB mācību un kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību un mācību prakšu īstenošanai, informē aģentūra LETA.

Uz 2018.gada septembri darba vidē balstītās mācībās ir iesaistītas 18 profesionālās izglītības iestādes un 338 uzņēmumi. Kopumā līgumu ar LDDK par DVB mācību vai mācību prakšu nodrošināšanu ir parakstījušas 36 profesionālās izglītības iestādes un vairāk kā 1600 uzņēmumi, DVB mācībās iesaistīti vairāk nekā 900 audzēkņi, bet mācību praksēs – vairāk nekā 3700. Projektā tiek iesaistītas visu reģionu skolas un uzņēmumi, nodrošinot reģionālo pārklājumu.