Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) apkopojusi informāciju par izglītojamo skaitu pašvaldību padotībā esošajās izglītības iestādēs šā gada 2. septembrī. No kopējā izglītojamo skaita 1.–12. klasē mācības sāka 204 891 skolēns, pirmsskolas obligātajā sagatavošanā no piecu gadu vecuma mācības sāka 41 861 bērns, pašvaldību profesionālajās izglītības iestādēs – 1361 audzēknis, vēsta laikraksts Diena.

Skolēnu skaits 1.–12. klasē sarucis par 3086 jeb 1%, pašvaldību profesionālajās izglītības iestādēs audzēkņu skaits samazinājies par 149 jeb 10%, bet piecgadīgo un sešgadīgo bērnu skaits palielinājies par 1077 jeb 3%.

Šogad par 887 izglītojamajiem jeb 1% pieaudzis skolēnu skaits 1.–4. klasē, savukārt par 3830 jeb 9% sarucis vidusskolēnu skaits 10.–12. klasē. Ministrija gan norāda, ka abos mācību gados nav mainījusies skolēnu skaita proporcija pa klašu grupām. 1.–4. klasē ir 36% bērnu, 5.–9. klasē – 44% un 10.–12. klasē – 20% skolēnu. Mazajās skolās mācības šogad sākuši 13 344 skolēni, kas ir 7% no kopējā izglītojamo skaita valstī 1.–12. klasē. Salīdzinājumā ar pagājušo mācību gadu šis īpatsvars ir samazinājies par 83 skolēniem jeb 1%.

IZM vērš uzmanību, ka kopējais izglītojamo skaits pašvaldības izglītības iestādēs atšķiras no valsts finansētā izglītojamo skaita. Galvenokārt šīs atšķirības radušās, jo valsts finansē bērnu, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs, līdz piecu gadu vecumam izglītošanu speciālajās internātskolās, rehabilitācijas centros, taču šie bērni netiek uzrādīti kopējā izglītojamo skaitā.