PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 18. jūlijs

Rozālija, Roze

8569.jpeg
Foto: lightpoet / 123RF
Ceturtdien, 28.maijā, Valsts sekretāru sanāksmē (VSS) izskatīts jautājums par profesionālās izglītības satura izmaiņām.

Ministru kabineta noteikumu projekts paredz iekļaut izglītības saturā fizikas vai ķīmijas, vai dabaszinību vispārizglītojošos mācību priekšmetus kā obligātus, informē Diāna Āboltiņa, Valsts izglītības satura centra sabiedrisko attiecību speciāliste. Vispārizglītojošo mācību priekšmetu teorētiskais sadalījums tiks papildināts ar tehnisko virzienu, mainot procentuālo sadalījumu, tā nodrošinot atbilstošu stundu skaitu un iespēju kārtot eksāmenus minētajos mācību priekšmetos.

Pašlaik šie mācību priekšmeti tiek piedāvāti tikai kā izvēles, nevis obligātie, un tiem ir atvēlēts nepietiekams stundu skaits (aptuveni 105 stundas).

Plānotās izmaiņas ļaus uzlabot profesionālās un arodizglītības ieguvēju turpmākās izglītības un karjeras iespējas.

No 2015./2016. mācību gada paredzēts visās profesionālās izglītības programmās noteikt veselības izglītību kā obligātu, kas tiks iekļauta VISC izstrādātajā jaunajā vienotajā mācību kursā "Sabiedrības un cilvēka drošība".

Plānots profesionālās vidējās izglītības beidzējiem noteikt trīs centralizētos eksāmenus un vienu izvēles eksāmenu vispārizglītojošos mācību priekšmetos, līdzīgi kā vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēniem. Tas nodrošinātu vienotu pieeju pārbaudījumu kārtošanā profesionālās vidējās un vispārējās vidējās izglītības programmu beidzējiem.

Plānotās izmaiņas tiek īstenotas saskaņā ar 2014.gada 12.augusta MK pieņemto informatīvo ziņojumu "Par darba vidē balstītu mācību īstenošanas iespējām Latvijas profesionālās izglītības attīstības kontekstā".

Lai noteikumu projekts stātos spēkā, tas vēl ir jāskata valdībā.