Tā vakar vienbalsīgi lēma Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Tas nozīmē, ka jau ar 2015.gada 1.septembri centralizēto eksāmenu svešvalodā varētu pielīdzināt tādiem starptautiski atzītiem pārbaudījumiem kā, piemēram, TOEFL vai IELTS.

Lai gan sākotnēji tika paredzēts, ka centralizēto eksāmenu rezultāti ar starptautiskajiem pārbaudījumiem varētu tikt aizstāti ne tikai svešvalodās, bet arī citos mācību priekšmetos, deputāti atzina, ka "šādi soļi jāsper pamazām", tāpēc viņi neizslēdza iespēju, ka tad, kad pienāks situācija, kurā arī citu mācību priekšmetu centralizēto eksāmenu rezultāti būtu pielīdzināmi starptautiskajiem standartiem, tiks grozītas likuma normas.

Komisija pirms Izglītības likuma grozījumu otrā lasījuma Saeimā apstiprināja, ka gan centralizētajos eksāmenos, gan starptautiski atzītajos pārbaudījumos iegūtie vērtējumu sertifikāti kalpos kā konkursa atlases kritērijs izglītojamo uzņemšanai augstākās pakāpes izglītības programmās.

E-klase jau rakstīja, ka skolēni, kuri vidusskolas laikā būs nokārtojuši starptautiskos valodu eksāmenus, varētu būt atbrīvoti no centralizētā eksāmena svešvalodā. Šāds risinājums nepieciešams, lai atvieglotu absolventu iestāšanos ārzemju izglītības iestādēs, kur tiek atzīti starptautiskie sertifikāti.